Virtualna šetnja Novaljom
Ponedjeljak, 18 ožujak 2019

NATJEČAJI (Arhiva)

Nazad U arhivi se mogu pronaći stariji dokumenti koji više nisu aktualni.

Javni natječaj za ravnatelja Centra za kulturu 2018. Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području naselja Novalja Oglas - komunalni redari - poziv na testiranje Upute i obavijesti kandidatima - kom. redar, 1 izvršitelj Upute i obavijesti kandidatima za testiranje - komunalni redar, lipanj Upute i obavijesti kandidatima, kom. redari lipanj 2018. Oglas - komunalni redar - nepuno rad. vrijeme Oglas - komunalni redari - lipanj 2018. Upute i obavijesti kandidatima za testiranje - komunalni redar, svibanj Upute i obavijesti kandidatima - komunalni redar, svibanj Oglas - komunalni redari - svibanj 2018. Obavijest kandidatima za testiranje - komunalni redar (travanj) Upute i obavijesti kandidatima, komunalni redar, travanj 2018. Oglas - komunalni redari - travanj 2018. Natječaj za zakup gradskih javnih površina - ribarnica Natječaj za zakup gradskih javnih površina - bankomati Natječaj za zakup gradskih javnih površina Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti - viši stručni suradnik za ... Upute i obavijesti kandidatima - viši stručni suradnik za prostorno ... Natječaj za zakup javnih površina - tržnice Natječaj - viši stručni suradnik za prostorno uređenje Natječaj za zakup javnih površina - tiskovine Javni natječaj za udruge 2018. Godišnji Plan objave natječaja Odluka o poništenju natječaja Natječaj za zakup gradskih javnih površina Obavijest kandidatima za testiranje Upute i obavijesti kandidatima, administrativni tajnik Oglas - administrativni tajnik - određeno vrijeme Javni poziv - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog o ... Odluka o poništenju javnog natječaja Javni natječaj - cestovni vlak Javni natječaj za prodaju automobila Upute i obavijesti kandidatima za testiranje - referent za naplatu g ... Obavijest kandidatima za testiranje - europski fondovi Upute i obavijesti kandidatima viši stručni suradnik za europske fon ... Upute i obavijesti kandidatima - viši referent za naplatu gradskih p ... Javni natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za europsk ... Oglas za prijam u službu - viši referent za naplatu gradskih poreza Obavijest kandidatima za testiranje, Pročelnik/ica Upute i obavijesti kandidatima Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Obavijest kandidatima za testiranje - komunalni redar, lipanj Upute i obavijesti kandidatima viši referent za naplatu gradskih poreza Obavijest kandidatima za testiranje - viši referent za naplatu grads ... Obavijesti i upute - komunalni redari Obavijest kandidatima za testiranje Natječaj za radno mjesto - komunalni redari Oglas za prijam u službu u Upravni odjel na određeno Obavijest kandidatima za testiranje Natječaj za prijam u službu - Administrativni tajnik Upute i obavijesti kandidatima - Administrativni tajnik Izvjesce o prihvacanju i neprihvacanju primjedbi nabava materijala J ... Natječaj za radno mjesto - komunalni redari Obavijest kandidatima za testiranje - komunalni redari Upute i obavijesti kandidatima - komunalni redari Natječaj za radno mjesto - komunalni redar Natječaj za zakup poslovnog prostora - Dalmatinska Natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup - Dalmatinska ul Natječaj za zakup javnih površina - kiosk Stara Novalja Obavijest kandidatima za testiranje - komunalni redari Poništenje oglasa Upute i obavijesti kandidatima - komunalni redari Natječaj za radno mjesto - komunalni redari Natječaj za radno mjesto - voditelj Odsjeka za prostorno uređenje Natječaj za zakup javnih površina, tržnica Obavijest kandidatima za testiranje - Viši referent za naplatu grads ... Obavijest kandidatima za testiranje Upute i obavijesti kandidatima Obavijest kandidatima za testiranje Upute i obavijesti kandidatima- vježbenik/vježbenica Natječaj za zakup javnih površina Natječaj za prijam u službu - vježbenik/ca Natječaj za prijam u službu - Vježbenik/ica UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - Vježbenik/ica Obavijest kandidatima za testiranje - Viši str. suradnik za pravne p ... UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - Viši stručni suradnik za pravne pos ... Natječaj za prijam u službu - Viši stručni suradnik za pravne poslove Poziv na intervju Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez ... JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje ja ... Upute i obavjesti- Voditelj odsjeka Obavijest o testiranju - voditelj odsjeka Oglas za prijam u službu - 2 radna mjesta, prostorno planiranje Obavijest o poništenju natječaja - komunalni redar Obavijest o poništenju natječaja - voditelj Odsjeka Oglas za prijam u službu viši stručni suradnik za prostorno planiranje Oglas za prijam u službu voditelj Odsjeka za prostorno uređenje Obavijest kandidatima za testiranje - komunalni redar Tablica ocjene komunalnih redara Obavijesti i upute komunalni redar Oglas za prijam u službu u Upravni odjel- komunalni redar Lista kandidata koji su zadovoljili uvijete prijema u sluzbu kom.red ... Obavijest kandidatima o testiranju-kom.redari Upute kandidatima-komunalni redari Oglas za prijam u službu u Upravni odjel- komunalni redari Lista kandidata koji su zadovoljili uvjete - komunalni redari Obavijest kandidatima za testiranje- Viši stručni suradnik Obavijest kandidatima za testiranje- komunalni redari Obavijesti i upute - komunalni redari Poništenje oglasa Natječaj za radno mjesto - komunalni redari Natječaj za radno mjesto - Viši stručni suradnik za proračun i račun ... Obavijesti i upute - viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo Natječaj za davanje u zakup javnih površina Obavijest kandidatima za testiranje - komunalni redari Obavijesti i upute komunalni redar 2016 Natječaj za radno mjesto - komunalni redari Natječaj za radno mjesto - komunalni redari Ispravak dijela javnog natječaja Natječaj za davanje gradskih javnih površina u zakup - Tržnica Shema lokacija za natječaj 2016, Tržnica Javni natječaj za prodaju, odnosno osnivanje prava građenja - Čiponjac Obavijest kandidatima za testiranje - admin. referent Oglas za prijam u službu u Upravni odjel na određeno Obavijesti i upute-administrativni referent Javni natječaj za zakup nekretnina k.č.br. 1806/53,1806/61,1806/62 s ... Odluka o izboru - održavanje JR 2015/2016. Poziv na podnošenje ponuda za izvođenje radova - zgrada recepcije VL ... Obavijest kandidatima za testiranje-Viši referent za naplatu gradski ... Obavijest kandidatima za testiranje-Komunalni redar Obavijesti i upute komunalni redar Upute i obavjesti - Viši referent Natječaj za radno mjesto - Viši referent, komunalni redar Javni natječaj - održavanje javne rasvjete 2015/2016 Troškovnik održavanja javne rasvjete 2015-2016 Obavijsti i upute - komunalni redar Natječaj za radno mjesto - komunalni redar Obavijest kandidatima za testiranje - komunalni redar Obavijesti i upute - natječaj za komunalne redare Obavijest o namjeri davanja koncesije međumjesni prijevoz Natječaj za radno mjesto - komunalni redari Javni poziv za dodjelu autotaksi dozvola Obavijest kandidatima za testiranje - komunalni redari Obavijesti i upute - Natječaj za komunalne redare 2015 Natječaj za radno mjesto - komunalni redar Natječaj - obavijest o testiranju domar - ložač Obavijesti i upute domar - ložač Natječaj za radno mjesto domar - ložač Natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup Upute kandidatima Natječaj za kupnju nekretnine 1159-3, Gozdenica Javni natječaj za zakup dijela nekretnine k.č. br. 1806/51 k.o. Novalja Situacijski plan uz natječaj za k.č.br. 1806/51 k.o. Novalja Upute i obavijesti uz natječaj - Viši referent za naplatu gradskih p ... Natječaj za radno mjesto - Viši referent za naplatu gradskih poreza Domagojeva obala - kiosci Natječaj za zakup javnih površina 2014 - Kiosci Šetalište hrvatskih mornara - kiosk kod Vrulje života Šetalište hrvatskih mornara - kiosci kod TZ Javni natječaj - kupnja nekretnine u Staroj Novalji Upute i obavijesti kandidatima Obavijest za testiranje komunalni redari Natječaj za komunalnog redara - 1 izvršitelj/izvršiteljica Obavijest kandidatima za testiranje prometno-komunalni redar Obavijesti kandidatima za testiranje vježbenik Obavijest kandidatima testiranje komunalni redar-vježbenik Natječaj prometni redar Obavijest o namjeri davanja koncesije Obavijest kandidatima za testiranje komunalni redari Natječaj za prijam u službu komunalnog redara – vježbenik Natječaj za prijam u službu komunalnog redara – ispravak Natječaj za prijam u službu komunalnog redara – 5 izvršitelja Upute i obavijesti-kom.redari Obavijest testiranje-komunalni redari Obavijest kandidatima za testiranje, vozač-fotograf Natječaj za prijam u službu - komunalni redari Natječaj za radno mjesto fotograf-vozač-dostavljač Obavijesti i upute za radno mjesto fotograf-vozač-dostavljač Natječaj za komunalne redare - obavijest kandidatima Obavijsti i upute - komunalni redari Natječaj za radno mjesto - komunalni redar Natječaj Dječji vrtić - ravnatelj Obavijest o testiranju-viši stručni suradnik Upute i obavijesti uz natječaj - viši stručni suradnik za komunalni ... Natječaj- za prijam u službu u Odsjek za prostorno uređenje i komuna ... Natječaj Dječji vrtić-radno mjesto logoped Odluka o ponštenju natječaja radno mjesto pomoćnik pročelnika Natječaj-radno mjesto pomoćnik pročelnika Upute i obavijesti za natječaj-pomoćnik pročelnika Obavijest za testiranje -viši stručni suradnik za eu fondove. Obavijest o otvaranju ponuda za prodaju LJEKARNE Natječaj radno mjesto - viši stručni suradnik za Europske fondove Upute i obavijesti uz natječaj - viši stručni suradnik za Europske i ... Natječaj stipendije 2013/2014 Natječaj za prodaju nekretnina Obrazac prijave stipendije Odluka o poništenju natječaja komunalni redar Obavijest kandidatima za testiranje komunalni redar Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Novalje k.č. br. 10 ... Natječaj za prijam u službu komunalnog redara – 2 izvršitelja Obavijesti i upute, komunalni redar Obavijest kandidatima za testiranje viši stručni suradnik Europske i ... Natječaj za prijem u radni odnos u Dječji vrtić - logoped Upute i obavijesti kandidatima viši stručni suradnik Europske integr ... Javni natječaj za prodaju službenog automobila Obavijest kandidatima za testiranje, radno mjesto čistačica Ispravak natječaja, radno mjesto čistačica Ispravak uputa-radno mjesto ćistačica Obavijest kandidatimaza testiranje, radno mjesto pročelnik, tajnik Obavijest kandidatima za testiranje, radno mjesto komunalni redar Upute za natječaj - Radno mjesto čistačica Upute i obavijesti uz natječaj - pročelnik, tajnik Upute uz natječaj - komunalni redari Obavijest kandidatima za testiranje Natječaj radno mjesto Upute za natječaj Obavijest o namjeri davanja koncesije dimnjacarske poslove Natječaj za zakup javnih površina za prodaju tiskovina, duhanskih pr ... Obavijest kandidatima za testiranje Izrada II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novalje Natječaj za radno mjesto vježbenika Upute uz natječaj za vježbenika Natječaj za davanje poslovnog prostora ljekarne Natječaj za dodjelu koncesije djelatnosti prijevoza putnika turistič ... Obavijest kandidatima - Upravni odjel - eu integracije Natječaj za radno mjesto Poziv na predlaganje projekata za 2012 Odluka o odabiru zakupa poslovnog prostora 25m2 - II. postupak Natječaj davanje u zakup poslovnog prostora 25m2 II postupak.pdf Odluka_o_ponistenju zakupa poslovnog prostora 25m2 Odluka_o_odabiru zakupa poslovnog prostora 65m2 Pregled sklopljenjih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za ... Čl. 5.c Zakona o javnoj nabavi Natječaj davanje u zakup poslovnog prostora 25m2.pdf Natječaj davanje u zakup poslovnog prostora 65m2.pdf Obavijest kandidatima - Upravni odjel Obavijest kandidatima - Ured Grada Natječaj za radno mjesto administrativne tajnice Testiranje kandidata za radno mjesto rukovoditelja odsjeka Natječaj za prijam u službu za radno mjesto rukovoditelja odsjeka Testiranje kandidata za radno mjesto administrativne tajnice OBAVIJEST - dodatne upute PLAN JAVNE NABAVE ZA 2010 godinu Poziv za predlaganje projekata i programa Natječaj za izbor studenata stipendista Izgled štanda Poziv za predlaganje projekata i programa javnih potreba Grada Novalje Natječaj za dobivanje koncesije za javni međumjesni prijevoz putnika