×
petak, 29. rujna 2023    |    Grad Novalja
OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA UREĐENJU ULICE JOSIPA KUNKERE

Grad Novalja, u sklopu projekta uređenja gradske jezgre Grada Novalje, s danom 2. listopada 2023. g. planira otpočeti s provedbom radova na uređenju Ulice Josipa Kunkere u Novalji. Predmetnim projektom planirana je rekonstrukcija navedene ulice na način da se u trupu ulice rekonstruiraju postojeće instalacije (elektroinstalacije, ...

Opširnije
četvrtak, 28. rujna 2023    |    Grad Novalja
PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA - NEKRETNINA KČ BR. 974-2 K.O. NOVALJA I

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, ...

Opširnije
srijeda, 27. rujna 2023    |    Grad Novalja
Obavijest o provođenju obvezatne preventivne deratizacije

Poštovani građani! Obavještavamo vas da će se od dana 04. 10. 2023. do 11. 10. 2023. na području grada Novalje provoditi sustavne mjere preventivne deratizacije. Sustavna deratizacija će se provoditi parafinskim mamcima koji će se postavljati na privatne i javne površine uz stručni nadzor. Za provedbu radova koristiti će se isključivo ...

Opširnije
utorak, 26. rujna 2023    |    Grad Novalja
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA - CRO RACE

Druga etapa CRO RACE utrke starta 27. rujna 2023. godine iz Biograda na Moru, cilj etape je Novalja! Prema privremenoj regulaciji prometa zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke CRO RACE planirano je zatvaranje prometnice DC106 (Novalja – Pag) u periodu od 15:40 - 16:45 sati. Nadalje, privremenom regulacijom planira se zatvaranje ...

Opširnije
utorak, 26. rujna 2023    |    Grad Novalja
GRADONAČELNIK NAZOČIO URUČENJU UGOVORA ZA SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Ministrica turizma i sporta, Nikolina Brnjac jučer je u Zagrebu uručila ugovore za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini. Ugovore vrijedne 4. 059. 199 eura potpisali su predstavnici 87županija, gradova i općina čiji projekti će biti sufinancirani temeljem provedenog Natječaja za ...

Opširnije
petak, 22. rujna 2023    |    Grad Novalja
XVII. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 34. Statuta Grada Novalje («Županijski glasnik» 8/21 i 31/21) predsjednik Gradskog vijeća Matej Gušćić sazvao je XVII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE za dan 28. rujna 2023. g. (četvrtak) u Gradskoj vijećnici s početkom u 09,00 sati. Za sjednicu predlaže sljedeći D N E V N I R E D Verifikacija Zapisnika s XVI. ...

Opširnije
petak, 22. rujna 2023    |    Grad Novalja
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE KČ BR.974-2 K.O.NOVALJA-I

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,81/15, 94/17), članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" br. 8/21, 31/21), članka 4. , 5. i 6. Odluke o ...

Opširnije
petak, 22. rujna 2023    |    Grad Novalja
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE KČ BR. 1774-2 K.O. NOVALJA-I

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,81/15, 94/17), članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" br. 8/21, 31/21), članka 4. , 5. i 6. Odluke o ...

Opširnije
petak, 22. rujna 2023    |    Grad Novalja
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA - PRIMORSKA ULICA

Zbog nastavka terenskih aktivnosti na provedbi projekta „Rekonstrukcija Primorske ulice - 1. faza", počevši od dana 25. rujna 2023. g. do 01. prosinca 2023. g. , u ulicama Obala P. Krešimira IV, Plasica, braće Radića, Obala kneza Domagoja, kralja Tomislava i Marka Marulića uspostavit će se privremena regulacija prometa. Prema privremenoj ...

Opširnije
petak, 22. rujna 2023    |    Grad Novalja
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE KČ BR. 4806 K.O. BARBAT

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,81/15, 94/17), članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" br. 8/21, 31/21), članka 4. , 5. i 6. Odluke o ...

Opširnije
 
Stariji članci ›

Top