×

Gradsko vijeće

Kandidacijska lista grupe birača – Ante Dabo
Vesna Šonje Allena - predsjednica Gradskog vijeća
Zlatko Vidas Šerif
Anton Denona
Marin Lončarić
Lukica Šuljić
Ivan Kustić Joksan
Gorana Badurina

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Aleksij Škunca, dipl. hist. i dipl. archeol.
Teo Veličan, mag. oec.
Eugen Dabo
Katarina Tamarut, mag. oec.

Hrvatska seljačka stranka (HSS)
Matej Gušćić

Socijaldemokratska partija hrvatske (SDP)
Hrvatski laburisti – Stranka rada (LABURISTI)
Iva Šonje

Mandati u mirovanju / zamjene
od 2017. g. (konstituirajuća sjednica)
- Iva Šonje umjesto Iva Škunca

Top