×

EU Projekt - Rekonstrukcija Primorske ulice 1-faza

Rekonstrukcija Primorske ulice

NAZIV PROJEKTA
Rekonstrukcija Primorske ulice – I. faza, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.4.1.04.0032

KRATAK OPIS PROJEKTA ( OPERACIJE)
Naziv projekta: Rekonstrukcija Primorske ulice -1. faza;
Kod poziva: KK.07.4.1.04 - inačica 5;
Naziv poziva: Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa;
Naziv specifičnog cilja: Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnika.

OPĆI CILJ PROJEKTA
Projekt će riješiti prometne gužve, ugroženu prometnu sigurnost i opterećenost pristupne ceste u gradu Novalji.

SVRHA PROJEKTA
Rekonstrukcijom Primorske ulice – I. faza osigurati će:
VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta određena je u iznosu od 5.990.692,43 EUR. Ukupni prihvatljivi troškovi određuju se u iznosu od 5.990.692,43 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 5.990.692,43 EUR.
Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (prihvatljivi trošak 85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (prihvatljivi trošak 15%).

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
od 1. prosinca 2020. do 31.12.2023. godine

O PROJEKTU
Projekt ima za cilj osigurati modernu pristupnu cestu koja vodi do luke Novalja, a koja svojim dosegnutim tehničkim uvjetima zadovoljava potrebe stanovnika grada Novalje i pravilno adresira sve trenutne manjkavosti koje se primarno odnose na sigurnosne aspekte, ali i samu kvalitetu života lokalnog stanovništva. Planira se izgraditi prometnica koja je pristupna cesta luci otvorenoj za javni promet i pripadajuća parkirališta, sve namijenjeno obalnom linijskom prometu. Pristupna cesta je javna prometnica u vlasništvu grada Novalje koji je sukladno nizu primjenjivih zakona (Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o sigurnosti prometa na cestama) odgovoran za upravljanje i održavanje navedene ceste. Prometnica je opće dobro u javnoj uporabi i mogu je koristiti svi kojima je potreban pristup luci te ima veliki javni značaj, posebno za lokalnu zajednicu-stanovnike grada Novalje. Rekonstrukcijom Primorske ulice povećat će se protočnost i sigurnost svih sudionika u prometu te olakšati pristup luci Novalja čime će se poboljšati prometna povezanost svih stanovnika Novalje, osobito onih koji zbog zaposlenja, obrazovanja, zdravstvene skrbi i drugih vitalnih razloga su primorani ići na kopno. Postavljanjem prometne signalizacije prilagođene osobama sa smanjenom pokretljivošću povećat će se i sigurnost takvih osoba u prometu i olakšati im kretanje. Zamjenom postojećih palmi na Domagojevoj obali i izradom zelenih otoka na području Primorske ulice očuvat će se prirodna bioraznolikost i smanjiti negativan utjecaj urbanizacije. Rekonstrukcijom parkirališta koja su u funkciji obalnog linijskog prometa poboljšat će se protočnost prometa.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Dinko Škunca, mag,oec., email: fondovi1@novalja.hr

POVEZNICE


Potpisan ugovor vrijedan 28.4 milijuna kuna


Top