×

Pristup informacijama

Službenik za informiranje

Ivana Kurilić, dipl. oec
Tel: 053/662-270
Fax: 053 /662-364
e-mail: info@novalja.hr

Pravo na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Novalja uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« 25/13.).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Novalja kojeg možete poslati:

na adresu: Grad Novalja, Trg dr. F. Tuđmana 1, 53291 Novalja
na broj fax-a: 053/662-364
elektroničkom poštom na: ured.grada@novalja.hr , info@novalja.hr
ili donijeti osobno u pisarnicu Grada, radnim danom od 07.00 do 15:00 sati

Izvješća:

Top