×

Izvještaji - Gradsko vijeće

Petak, 01. Ožujak 2019    |    Grad Novalja
Financijska izvješća nezavisnih vijećnika

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE IZABRANIH S KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2018. GODINU

Opširnije
Petak, 13. Srpanj 2018    |    Grad Novalja
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEZAVISNIH VIJEĆNIKA

Donosimo obavijest o primljenim donacijama u periodu od 01. 01. do 30. 06. 2018. g. nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Novalje.

Opširnije
Srijeda, 01. Ožujak 2017    |    Grad Novalja
Financijski izvještaji vijećnika

Donosimo dostavljena izvješća nezavisnih Gradskih vijećnika za razdoblje 12. 04. 2016. - 31. 12. 2016.

Opširnije
 

Top