×

Trošenje proračunskih sredstava

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Na temelju Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava („Narodne novine“ 59/2023), Grad Novalja od siječnja 2024. godine objavljuje sve informacije o isplatama pravnim i fizičkim osobama iz proračuna odnosno financijskog plana po bilo kojoj osnovi, izuzev informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima. Informacije o trošenju sredstava objavljuju se jednom mjesečno i to do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

DOKUMENTI

2024

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

Top