×

EU Projekt - Poduzetnička zona Čiponjac

Poduzetnička zona Čiponjac

NAZIV PROJEKTA
Izvođenje građevinskih radova prema projektu Unapređenje i proširenje zajedničke infrastrukture Poduzetničke zone Čiponjac, KK.03.1.2.03.0055

KRATAK OPIS PROJEKTA ( OPERACIJE)
Naziv Projekta: Unaprjeđenje i proširenje zajedničke infrastrukture Čiponjac
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: KK.03.1.2.03
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

OPĆI CILJ PROJEKTA
Proširiti dosadašnju poduzetničku zonu Čiponjac te omogućiti novim poduzetnicima da ostvare planirane poduhvate.

SVRHA PROJEKTA
Omogućavanje povoljnog poslovnog okruženja kroz unaprjeđenje i proširenje zajedničke infrastrukture poduzetničke zone Čiponjac za poduzetnike koji već djeluju i za one koji planiraju investiranje u zonu. Proširenje i unaprjeđenje zajedničke infrastrukture uključuje proširenje vodovodne, kanalizacijske, cestovne i elektroenergetske infrastrukture te uređenje zelenih površina na području cijele zone.

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta određena je u iznosu od 11.048.416,25 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi određuju se u iznosu od 10.565.642,32 kune, od čega bespovratna sredstva iznose 8.980.795,97 kuna.

Projekt se sufinancirao sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
od 1. listopada 2019. do 1. svibnja 2021. godine

O PROJEKTU
Projektom uređenja dijela Poduzetničke zone Čiponjac, infrastrukturom je opremljeno novih 22 000 m² površine koja poduzetnicima osigurava još kvalitetniju uslugu. Proširena je mreža otpadnih i oborinskih voda, uređene su kolničke i zelene površine, kao i telekomunikacijska mreža te mreža javne rasvjete.
Važno je istaknuti da većina korisnika Poduzetničke zone Čiponjac spada u grupu uslužnih djelatnosti koje ne zagađuju okoliš, što je u skladu s ekološkim standardima kojima Grad Novalja teži.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Dinko Škunca, mag,oec., email: fondovi1@novalja.hr

POVEZNICE

Reportaža o projektu Čiponjac


Top