×

Odluke Gradonačelnika

Srijeda, 15. Ožujak 2023    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA - SRPANJ PROSINAC 2022. G.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine.

Opširnije
Četvrtak, 01. Prosinac 2022    |    Grad Novalja
Javni poziv za dodjelu potpora - Razvoj poduzetništva u 2022. g.

Na temelju Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2022. godinu -, Gradonačelnik grada Novalje objavljuje Javni poziv ZA DODJELU POTPORA PO PROGRAMU „POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA GRADA NOVALJE ZA 2022. GODINU“ Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području ...

Opširnije
Četvrtak, 06. Listopad 2022    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2022

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine.

Opširnije
Četvrtak, 22. Rujan 2022    |    Grad Novalja
Odluka o izmjeni odluke - financijska pomoć ovčarima u 2022. g.

U Odluci o dodjeli jednokratne financijske pomoći ovčarima (KLASA: 320-01/22-01/03; URBROJ: 2125-6-01/01-22-02, od 08. rujna 2022. g. ) mijenja se članak 1. stavak 1. i sada glasi: „Zbog izrazito sušnog razdoblja u periodu od svibnja do kraja kolovoza 2022. godine, uslijed čega su ovčari bili primorani nabaviti znatne količine sijena za ...

Opširnije
Ponedjeljak, 25. Travanj 2022    |    Grad Novalja
GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2022. GODINU

Temeljem članka 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („N. N. “ br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članaka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („N. N. “ br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ br. 8/21 i 31/21), Gradonačelnik ...

Opširnije
Srijeda, 06. Travanj 2022    |    Grad Novalja
Provedbeni program Grada Novalje za razdoblje 2021. - 2025. godine

Na temelju članka 26. Stavka 1. i 2. i članka 35. Zakona o ustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine broj 123/17), članka 25. stavka 1. , alineja 1. zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17, 118/18) i članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski ...

Opširnije
Četvrtak, 31. Ožujak 2022    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2021

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine.

Opširnije
Utorak, 15. Ožujak 2022    |    Grad Novalja
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA I PROVEDBENI PLAN

Sukladno članku 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" broj br. 8/21 i 31/21), gradonačelnik Grada Novalje donio je Odluku o usvajanju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije ...

Opširnije
Petak, 08. Listopad 2021    |    Grad Novalja
ODLUKA O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 8/21) i članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi (Županijski glasnik broj 22/13), a sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021/2022 ("Narodne novine" broj 94/21) Gradonačelnik Grada ...

Opširnije
Ponedjeljak, 12. Srpanj 2021    |    Grad Novalja
ODLUKA O III. IZMJENI I DOPUNI GPUPD

Dana 07. srpnja 2021. godine gradonačelnik Grada Novalje donio je Odluku o III. izmjeni i dopuni Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje za 2021. godinu

Opširnije
 
Stariji članci ›

Top