×

Odluke Gradonačelnika

utorak, 26. ožujka 2024    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2023.G.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2023. godine.

Opširnije
četvrtak, 22. veljače 2024    |    Grad Novalja
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA

Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj: 79/07, 113/08,43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), glave VI. točke 1. Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje ...

Opširnije
četvrtak, 22. veljače 2024    |    Grad Novalja
ODLUKA O PROVEDBI PREVENTIVNE I OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE

Na temelju članka 4. , stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) ...

Opširnije
petak, 29. rujna 2023    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2023

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine.

Opširnije
Friday, 28. July 2023    |    Grad Novalja
III. JAVNI POZIV ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje za 2023. godinu ("Županijski glasnik" broj 7/23, 15/23 i 22/23) te potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Ličko-senjske županije za 2023. godinu, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Novalje poziva sve zainteresirane na ...

Opširnije
Friday, 09. June 2023    |    Grad Novalja
II JAVNI POZIV ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje za 2023. godinu ("Županijski glasnik" broj 7/23 i 15/23) te potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Ličko-senjske županije za 2023. godinu, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Novalje poziva sve zainteresirane na podnošenje ...

Opširnije
Srijeda, 15. Ožujak 2023    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA - SRPANJ PROSINAC 2022. G.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine.

Opširnije
Četvrtak, 01. Prosinac 2022    |    Grad Novalja
Javni poziv za dodjelu potpora - Razvoj poduzetništva u 2022. g.

Na temelju Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2022. godinu -, Gradonačelnik grada Novalje objavljuje Javni poziv ZA DODJELU POTPORA PO PROGRAMU „POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA GRADA NOVALJE ZA 2022. GODINU“ Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području ...

Opširnije
Četvrtak, 06. Listopad 2022    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2022

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine.

Opširnije
Četvrtak, 22. Rujan 2022    |    Grad Novalja
Odluka o izmjeni odluke - financijska pomoć ovčarima u 2022. g.

U Odluci o dodjeli jednokratne financijske pomoći ovčarima (KLASA: 320-01/22-01/03; URBROJ: 2125-6-01/01-22-02, od 08. rujna 2022. g. ) mijenja se članak 1. stavak 1. i sada glasi: „Zbog izrazito sušnog razdoblja u periodu od svibnja do kraja kolovoza 2022. godine, uslijed čega su ovčari bili primorani nabaviti znatne količine sijena za ...

Opširnije
 
Stariji članci ›

Top