×

Odluke Gradonačelnika

petak, 29. rujna 2023    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2023

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine.

Opširnije
Friday, 28. July 2023    |    Grad Novalja
III. JAVNI POZIV ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje za 2023. godinu ("Županijski glasnik" broj 7/23, 15/23 i 22/23) te potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Ličko-senjske županije za 2023. godinu, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Novalje poziva sve zainteresirane na ...

Opširnije
Friday, 09. June 2023    |    Grad Novalja
II JAVNI POZIV ZA DODJELU KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Na temelju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje za 2023. godinu ("Županijski glasnik" broj 7/23 i 15/23) te potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Ličko-senjske županije za 2023. godinu, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Novalje poziva sve zainteresirane na podnošenje ...

Opširnije
Srijeda, 15. Ožujak 2023    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA - SRPANJ PROSINAC 2022. G.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine.

Opširnije
Četvrtak, 01. Prosinac 2022    |    Grad Novalja
Javni poziv za dodjelu potpora - Razvoj poduzetništva u 2022. g.

Na temelju Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2022. godinu -, Gradonačelnik grada Novalje objavljuje Javni poziv ZA DODJELU POTPORA PO PROGRAMU „POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA GRADA NOVALJE ZA 2022. GODINU“ Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području ...

Opširnije
Četvrtak, 06. Listopad 2022    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2022

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine.

Opširnije
Četvrtak, 22. Rujan 2022    |    Grad Novalja
Odluka o izmjeni odluke - financijska pomoć ovčarima u 2022. g.

U Odluci o dodjeli jednokratne financijske pomoći ovčarima (KLASA: 320-01/22-01/03; URBROJ: 2125-6-01/01-22-02, od 08. rujna 2022. g. ) mijenja se članak 1. stavak 1. i sada glasi: „Zbog izrazito sušnog razdoblja u periodu od svibnja do kraja kolovoza 2022. godine, uslijed čega su ovčari bili primorani nabaviti znatne količine sijena za ...

Opširnije
Ponedjeljak, 25. Travanj 2022    |    Grad Novalja
GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2022. GODINU

Temeljem članka 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („N. N. “ br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članaka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („N. N. “ br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ br. 8/21 i 31/21), Gradonačelnik ...

Opširnije
Srijeda, 06. Travanj 2022    |    Grad Novalja
Provedbeni program Grada Novalje za razdoblje 2021. - 2025. godine

Na temelju članka 26. Stavka 1. i 2. i članka 35. Zakona o ustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine broj 123/17), članka 25. stavka 1. , alineja 1. zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17, 118/18) i članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski ...

Opširnije
Četvrtak, 31. Ožujak 2022    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2021

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine.

Opširnije
 
Stariji članci ›

Top