×

Odluke Gradonačelnika

Ponedjeljak, 17. Lipanj 2019   |    Grad Novalja   |   
Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Novalje

Temeljem članka 23. Odlukeo javnim priznanjima Grada Novalje (Županijski glasnik br. 10/07), gradonačelnikGrada Novalje dana 07. lipnja 2019. godine, donosi O D L U K U O DODJELI ZAHVALNICE GRADA NOVALJE

Opširnije
Utorak, 26 Veljača 2019   |    Grad Novalja   |   
PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

GRADONAČELNIK GRADA NOVALJE DONIO JE GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA NOVALJE ZA 2019. GODINU

Opširnije
Petak, 16. Ožujak 2018   |    Grad Novalja   |   
JAVNI POZIV - DODJELA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Sukladno čl. 46. Statuta GradaNovalje („Županijski glasnikLičko-senjske županije“ broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni teksti 16/16), čl. 7. Uredbe o postupkudavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04,63/08, 133/13 i 63/14 u daljnjem tekstu: Uredbe) te Planu upravljanja pomorskimdobrom na ...

Opširnije
Ponedjeljak, 20 Studeni 2017   |    Grad Novalja   |   
Odluka o II. izmjeni Pravilnika - stipendije

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16), gradonačelnik Grada Novalje, donio je dana 17. studenog 2017. g. Odluku o II. izmjeni Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu studentskih stipendija.

Opširnije
Utorak, 11 Listopad 2016   |    Grad Novalja   |   
Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva

Donosimo pročišćeni tekst Odluke mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje Na temelju članka članka 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07 i 53/12) te članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 12/09,7/13, 10/13, 18/13, ...

Opširnije
Ponedjeljak, 10 Listopad 2016   |    Grad Novalja   |   
Izmjena Odluke o mjerama poticanja poduzetništva

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje Na temelju članka članka 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07 i 53/12) te članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 12/09, 7/13, 10/13, ...

Opširnije
 
Stariji članci ›

Top