×

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA

četvrtak, 22. veljače 2024  |   Grad Novalja  |   74

Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj: 79/07, 113/08,43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), glave VI. točke 1. Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj 128/11 i 62/18) i članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" broj 8/2021i 31/21),Gradonačelnik Grada Novalje, donosi


O D L U K U

o usvajanju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
od javnozdravstvene važnosti za Grad Novalju i Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području grada Novalje za 2024. godinu


* Tekst objave nalazi se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top