×

EU Projekt - Poduzetnički inkubator Ragan

Poduzetnički inkubator "RAGAN"

NAZIV PROJEKTA
Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ u Novalji KK.03.1.2.01.0061

PARTNER NA PROJEKTU
Riječka razvojna agencija PORIN

KRATAK OPIS PROJEKTA ( OPERACIJE)
Naziv Projekta: Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora Ragan
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: KK.03.1.2.01
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Razvoj poslovne infrastrukture

OPĆI CILJ PROJEKTA
Omogućavanje povoljnog poslovnog okruženja za osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzetnika, putem izgradnje i opremanja Poduzetničkog inkubatora Ragan sa 16 inkubacijskih jedinica, 1 multimodalnom konferencijskom dvoranom te 1 prostorom za operatera infrastrukture, a sve u cilju razvoj poduzetništva na području Grada Novalje.

SVRHA PROJEKTA
Omogućavanje povoljnog poslovnog okruženja za osnivanje i razvoj MSP, putem izgradnje i opremanja poduzetničkog inkubatora. Projektom će se omogućiti razvoj i osnivanje MSP. Osim korištenja poslovno – proizvodnog prostora te usluga savjetovanja, informiranja i edukacije poduzetnika, PI Ragan zahvaljujući kombinaciji postavljenih ciljeva, omogućiti će poduzetnicima pristup naprednim tehnologijama ( 3D printer i CNC stroj) za unaprjeđenje njihova poslovanja, a što će realizirati povećanjem konkurentnosti, povećanjem broja novoosnovanih tvrtki i povećanjem stope preživljavanja MSP-ova.

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta određena je u iznosu od 7.822.137,29 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi određuju se u iznosu od 7.775.484,59 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 7.089.225,21 kuna.
Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
od 1. listopada 2017. do 01. veljače 2021. godine

O PROJEKTU
Projektom se želi potaknuti intenzivniji rast i u drugim gospodarskim granama, osim turizma. Ovaj rasadnik novih ideja omogućit će još povoljniju poslovnu klimu, otvaranje novih radnih mjesta i posljedično bolji život za sve žitelje Novalje.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Inkubator ima konferencijsku dvoranu, kao i dvoranu za sastanke, a opremljen je CNC strojem i 3D printerom koji će biti na raspolaganju kako svim stanarima, tako i vanjskim korisnicima. CNC je engleska kratica koja označava automatizirane strojeve s računalnim numeričkim upravljanjem. Takvi sustavi višestruko ubrzavaju rad i daju bolju preciznost izrade. Korisnicima će se pružati savjetodavne usluge i razne vrste edukacija putem radionica, predavanja na temu osnove poduzetništva, poslovnog planiranja, projektnog menadžmenta i ostalo.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA


Dinko Škunca, mag,oec., email: fondovi1@novalja.hr

POVEZNICE


Svečano otvoren Poduzetnički inkubator Ragan

Sve novosti vezane uz Poduzetnički inkubator Ragan

Top