×

Zaštita osobnih podataka

ŠTO JE OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)?

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) je dokument donesen na razini EU s ciljem zaštite osobnih podataka građana. U primjeni je  od 25. svibnja 2018. godine u svim zemljama članicama EU, a odnosi se i na one poslovne subjekte izvan EU kada nude robu i usluge ili nadziru ponašanje rezidenata EU.

NA KOJE SE OBRADE OSOBNIH PODATAKA OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR) ODNOSI?

Odnosi se na obradu osobnih podataka u poslovne svrhe.

KADA SE VAŠI OSOBNI PODACI MOGU PRIKUPLJATI I OBRAĐIVATI?

Osobni podaci mogu se prikupljati i obrađivati onda kada ste upoznati s time i kada postoji valjana zakonita osnova.

ŠTO SU „OSJETLJIVI PODACI“?

Posebne kategorije osobnih podataka (tzv. „osjetljivi podaci“) jesu podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje, ili podataka o spolnom životu ili o seksualnoj orijentaciji pojedinca.

ŠTO SVE PREDSTAVLJA OBRADU OSOBNOG PODATAKA?

Obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima.
Primjer: prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje i drugo.

KAKO MOŽETE PRISTUPITI SVOJIM PODACIMA?

Imate pravo pitati Grad Novalju i dobiti potvrdu o tome posjeduje li Grad Novalja osobne podatke koji se odnose na vas. Ako Grad Novalja ima vaše osobne podatke, tada imate pravo na pristup tim podacima, imate pravo dobiti kopiju te sve važne dodatne informacije (poput razloga za obradom vaših osobnih podataka, kategorijom upotrijebljenih osobnih podataka itd.).
Zahtjev za pristup podacima možete uputiti službeniku za zaštitu podataka. Kad se zahtjev predaje elektroničkim putem (primjer: elektroničkom poštom) te osim ako vi ne zatražite drukčije, informacije će Vam Grad Novalja pružiti u uobičajenom elektroničkom obliku.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U GRADU NOVALJI
Margareta-Škunca Ćepulo
053 663-406
margareta.skunca@novalja.hr

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da je Grad Novalja prilikom obrade Vaših podataka prekršio hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka. Prigovor možete uputiti nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr

Top