×

Dosadašnji sazivi Gradskog vijeća

Svi sastavi gradskog / općinskog vijeća Novalje

Pripremio: Marijan Šuljić

Sastavi gradskog/općinskog vijeća Novalje
od 1993. godine do 2016. godine

Novalja je status samostalne jedinice lokalne samouprave – Općine dobila 1992. godine donošenjem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br.  90/92).

1997. godine Zakonom o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (''Narodne novine'' br.10/97) Novalja je dobila status Grada.

Od 1993.g. do 2009. g čelnik jedinice lokalne samouprave (općinski načelnik/gradonačelnik) bira se na konstituirajućoj sjednici Gradskog.
Od 2009.g. općinski načelnik/gradonačelnik bira se direktno na izborima.

IZBORI  1993.

Općinsko vijeće 1993. – 1997.

Izbori za općinsko vijeće održani su  07. veljače 1993.
Općinsko vijeće u razdoblju od 1993. – 1997. imalo je 16 članova.
Konstituirajuća sjednica održana je 16. travnja 1993.

Na izborima su sudjelovale tri stranke:

HDZ je na izbore izašao samostalno a HSS i HSLS zajedno u koaliciji.

Izabrani vijećnici:

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Robert Peranić
Ivan Dabo
Anton Šuljić ''Vidić''
Dabo Nives dr. med.
Emil Badurina
Ivan Zubović
Ivan Datković ''Šimić''
Neven Škunca dr. stom.
Ivan Kustić

Koalicija Hrvatska seljaka stranka (HSS)
i Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS)

Mate Gušćić
Ivica Tomulić ''Ican''
Ivica Ropuš
Vladimir Škunca
Nenad Peranić
Zorko Šonje                   
Zdravko Tomulić

Za načelnika Općine izabran je Ivan Dabo
Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Mate Gušćić.

Mandati u mirovanju / zamjene
- od 1994. g. Goran Vidas umjesto Antona Šuljića ''Vidića'' (mandat prestao smrću)

IZBORI  1997.

Gradsko vijeće 1997. – 2001.

Izbori za Gradsko vijeće održani su  13. travnja 1997.
Gradsko vijeće u razdoblju od 1997. – 2001. imalo je 20 članova*.


Na izborima su sudjelovale tri stranke i jedna nezavisna lista:


Izabrani vijećnici:

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Ivan Dabo
Anton Dabo ''Kirin''
Ivica Datković ''Kapo''
Ivica Peranić
Miljenko Badurina
Nives Dabo dr. med.
Zvonko Vrtodušić
Aleksij Škunca
Željko Tamarut
Edo Badurina
Dražen Peranić
Nikola Zubović
                      
Hrvatska seljaka stranka (HSS)
Danijel Ropuš
Tomislav Škunca
Želimir Badurina

Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS)
Ivica Ropuš
Nenad Peranić
Zlatko Škunca

Nezavisna gradska lista
Neven Denona  

Za gradonačelnika je izabran Ivan Dabo
Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Aleksij Škunca.

Izabrana vijećnica Elvira Škunca - Radman dr. med. nije položila prisegu stoga je saziv Gradskog vijeća 1997. – 2001. imao 19 članova.

Mandati u mirovanju / zamjene
- od 1998. g. Branko Mileta umjesto Ivice Ropuša (mandat u mirovanju)
- od 1999. g. Dominik Šuljić umjesto Nenada Peranića (mandat u mirovanju)

 IZBORI  2001.

Gradsko vijeće 2001. – 2005.

Izbori za Gradsko vijeće održani su  20. svibnja 2001.
Gradsko vijeće u razdoblju od 2001. – 2005. imalo je 15 članova.

Na izborima je sudjelovalo pet stranaka i jedna nezavisna lista:

Izabrani vijećnici:

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Ivan Dabo
Ivan Datković ''Šimić''                                  
Budimir Peranić
Aleksij Škunca
Nikola Zubović
Gordan Peranić
Davor Badurina
Nives Dabo dr. med.

Hrvatska seljaka stranka (HSS)
Margareta Škunca
Danijel Ropuš
Ksenija Palčić

Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS)
Zoran Vidas
Zlatko Škunca

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
Ivan Šuljić
Zoran Šimatović

Hrvatska stranka prava (HSP) i Nezavisna gradska lista Nevena Denone nisu prošle izborni prag.

Za gradonačelnika je izabran Ivan Dabo.
Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Aleksij Škunca.

Mandati u mirovanju / zamjene
od 2001. g. (konstituirajuća sjednica)
  - Dominik Kunkera umjesto Ivana Daba  (mandat u mirovanju)
  - Ivica Badurina umjesto Margarete Škunca (mandat u mirovanju)
  - Stjepan Vlahović umjesto Danijela Ropuša (mandat u mirovanju)
  - Zvonko Kustić umjesto Zorana Šimatovića (mandat u mirovanju)
  - Zlatko Vidas umjesto Budimira Peranića (mandat u mirovanju) 

IZBORI  2005.

Gradsko vijeće 2005. – 2009.

Izbori za Gradsko vijeće održani su  15. svibnja 2005.
Gradsko vijeće u razdoblju od 2005. – 2009. imalo je 15 članova.

Na izborima je sudjelovalo šest stranka i jedna nezavisna lista:

HSS, SDP i HSLS imali su zajedničku listu.

Izabrani vijećnici:

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Ivan Dabo
Aleksij Škunca
Ivan Datković ''Šimić''
Ivica Dabo Peranić
Nikola Zubović
Gordan Peranić
Davor Badurina
Nives Dabo dr. med.

Nezavisna gradska lista
Budimir Peranić
Petar Kurilić
Ivo Škunca
Ante Kustić

Koalicija Hrvatska seljaka stranka (HSS), Socijaldemokratska partija hrvatske (SDP), Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS)
Margareta Škunca – Čepulo
Ivan Šuljić
Zoran Vidas

Hrvatska stranka prava (HSP) i Primorsko goranski savez (PGS) nisu prošle izborni prag.

Za gradonačelnika je izabran Ivan Dabo.
Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Aleksij Škunca.

Mandati u mirovanju / zamjene
od 2005. g. (konstituirajuća sjednica)
  - Smiljana Čemeljić – Šuljić umjesto Ivana Daba  (mandat u mirovanju)
  - Renco Palčić umjesto Margarete Škunca – Čepulo (mandat u mirovanju)
od 2008. g.
  - Zlatko Vidas umjesto Nives Dabo dr. med. (mandat u mirovanju)   

IZBORI  2009.

Gradsko vijeće 2009. – 2013.

Izbori za Gradsko vijeće održani su 17. svibnja 2009.
Gradsko vijeće u razdoblju od 2009. – 2013. imalo je 15 članova.
Na izborima je sudjelovalo pet stranka :

HDZ, HSS i HSLS imali su zajedničku listu
SDP i PGS imali su zajedničku listu

Izabrani vijećnici:

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Hrvatska seljaka stranka (HSS)
Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS)
Aleksij Škunca
Smiljana Čemeljić – Šuljić, dr. dent.
Jurica Palčić
Zoran Vidas
Ivan Datković
Valentina Tomulić
Nikola Zubović
Gordan Peranić
Davor Badurina
Vladimir Škunca

Socijaldemokratska partija hrvatske (SDP)
Primorsko goranski savez (PGS)
Budimir Peranić
Ivica Supić
Robert Badurina
Petar Kurilić
Ljiljana Devčić

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Aleksij Škunca.

Mandati u mirovanju / zamjene
od 2011. g.
- Boris Šuljić umjesto Ljiljane Devčić (mandat u mirovanju)
 

IZBORI  2013.

Gradsko vijeće 2013. – 2017.*

Izbori za Gradsko vijeće održani su 19. svibnja 2013. 
Gradsko vijeće u razdoblju od 2013. – 2016. imalo je 13 članova. 

Na izborima je sudjelovalo šest stranka

i jedna Kandidacijska lista grupe birača (od 2013.g. nezavisne gradske liste nose naziv Kandidacijske liste grupe birača)

HDZ, HSLS i HSU imali su zajedničku listu 
HSS i SDP imali su zajedničku listu

Izabrani vijećnici:

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 
Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) 
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
Aleksij Škunca, prof. 
Mariella Pehovac, dr.med. 
Zoran Vidas, dipl.oec.
Valentina Tomulić Trgovčević, dipl.oec.
Ljubomir Kurilić, dipl.oec.

Kandidacijska lista grupe birača – Ante Dabo
Ante Dabo
Željko Tamarut
Dražen Peranić, dipl.ing.
Emilio Dabo

Hrvatska seljaka stranka (HSS)
Socijaldemokratska partija hrvatske (SDP)
Boris Šuljić
Ivica Supić
Jurica Palčić
Ivan Šuljić

Hrvatski laburisti – Stranka rada nije prošla izborni prag.

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Boris Šuljić.
Od svibnja 2014.g. predsjednik Gradskog vijeća je Ljubomir Kurilić, dipl.oec.

Mandati u mirovanju / zamjene

od 2013. g. (konstituirajuća sjednica)
- Antonio Datković, dipl. oec. umjesto Anta Daba (mandat u mirovanju)
od 2013. g.
Zvonko Vrtodušić umjesto Antonija Datkovića, dipl. oec. (mandat u mirovanju)
od 2015. g.
- Albert Semenčić umijesto Zorana Vidasa dipl.oec. (mandat u mirovanju)

(*Odlukom Vlade Republike Hrvatske dana 14. 01. 2016. g. Gradsko vijeće Grada Novalje raspušteno je prije isteka mandata zbog neizglasavanja proračuna Grada Novalje za 2016. g. te su raspisani prijevremeni izbori)

 

IZBORI  2016.

Gradsko vijeće 2016. – 2017.

Prijevremeni izbori za Gradsko vijeće održani su 20. ožujka 2016. 
Gradsko vijeće u razdoblju od 2016. – 2017. imalo je 13 članova. 

Na izborima je sudjelovalo šest stranka

i dvije Kandidacijske liste grupe birača

HDZ, HSLS i HSP imali su zajedničku listu 
SDP i LABURISTI imali su zajedničku listu

Izabrani vijećnici:

Kandidacijska lista grupe birača – Ante Dabo
Ante Dabo
Vesna Šonje Allena
Zvonko Vrtodušić
Anton Denona
Marin Lončarić

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS)
Hrvatska stranka prava (HSP)
Aleksij Škunca
Mariella Pehovac
Valentina Tomulić Trgovčević
Albert Semenčić
Ljubomir Kurilić

Socijaldemokratska partija hrvatske (SDP)
Hrvatski laburisti – Stranka rada
Robert Badurina

Hrvatska seljaka stranka (HSS)
Jurica Palčić

Kandidacijska lista grupe birača – Boris Šuljić
Boris Šuljić

Za predsjednika Gradskog vijeća izabrana je Vesna Šonje Allena.

Mandati u mirovanju / zamjene

od 2016. g. (konstituirajuća sjednica)
- Marijan Badurina, umjesto Anta Daba (mandat u mirovanju)

od 2016. g. 
- Lukica Šuljić umjesto Borisa Šuljića (mandat u mirovanju)

IZBORI  2017.

Gradsko vijeće 2017. – 2021.

Izbori za Gradsko vijeće održani su 21. svibnja 2017.g.
Gradsko vijeće u razdoblju 2017.-2021. g. imalo je 13 članova.

Na izborima su sudjelovale 3 stranke:

I jedna Kandidacijska lista grupe birača


Izabrani vijećnici:

Kandidacijska lista grupe birača – Ante Dabo
Vesna Šonje Allena - predsjednica Gradskog vijeća
Zlatko Vidas Šerif
Anton Denona
Marin Lončarić
Lukica Šuljić
Ivan Kustić Joksan
Gorana Badurina

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Aleksij Škunca, dipl. hist. i dipl. archeol.
Teo Veličan, mag. oec.
Eugen Dabo
Katarina Tamarut, mag. oec.

Hrvatska seljačka stranka (HSS)
Matej Gušćić

Socijaldemokratska partija hrvatske (SDP)
Hrvatski laburisti – Stranka rada (LABURISTI)
Iva Šonje

Mandati u mirovanju / zamjene
od 2017. g. (konstituirajuća sjednica)
- Iva Šonje umjesto Iva Škunca

 

Top