×

Kontakt - Javne i državne službe

Državni i županijski uredi te ostale gradske službe

URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
Služba za gospodarstvo: 
- Turizam, 053/662-044 
- Trgovina i poljoprivreda, 053/661-511 
Služba za društvene djelatnosti: 
- Rad, zdravstvo i socijalna skrb, 053/662-044 
Služba za opću upravu 
- Matični ured Novalja, 053/661-306 

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE  TE KOMUNALNO GOSPORARSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
Odsjek za graditeljstvo
- Pisarnica 053/658-072
- Davor Kustić, univ. bacc. ing. aedif. 053/658-073
- Jasmina Baričević, mag. ing. aedif. 053/ 663-479

POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED GOSPIĆ
Izdvojena Kancelarija Novalja
- Jakica Zubović, voditelj 053/653-494
- Maja Ščiran 053/653-493
- Vesna Palčić 053/653-492

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNA SLUŽBA GOSPIĆ
Ispostava Novalja
- tel 053/662-394
- e-mail: ivana.suljic@hzz.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVALJE
- 053/661-404
- e-mail: info@visitnovalja.hr
- web: www.visitnovalja.hr

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, PODRUČNI URED ZA KATASTAR GOSPIĆ 
Ispostava Novalja
- 053/662-527
- 053/663-622

GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA
- 053/661-391

LUČKA UPRAVA NOVALJA
- Tel 053/663-232, 053/663-233,
- Mob 098/ 424-044
- Fax 053/663-230
- web: www.lucka-uprava-novalja.com

GRADSKI MUZEJ - NOVALJA
- 053/661-160
- web: www.muzej.novalja.hr

CENTAR ZA KULTURU
- tel 053/661-013
- mob 9500-953

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, 
PODRUČNA SLUŽBA U GOSPIĆU 

Ispostava Novalja
- Tel 053/661-423

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
PODRUČNA SLUŽBA U GOSPIĆU

Ispostava Novalja
Tel. 053/ 661-134

DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“ NOVALJA
- tel 053/662-269
- web: www.vrtic-caric.hr

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU
Sabirni arhivski centar Novalja
- tel 053/663-216

Top