×

ODLUKA O PROVEDBI PREVENTIVNE I OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE

četvrtak, 22. veljače 2024  |   Grad Novalja  |   67

Na temelju članka 4., stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Novalje("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije broj 8/21 i 31/21) gradonačelnik Grada Novalje donio je

O D L U K U
o provedbi preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
kao posebne mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2024. – 2028.
godine na području Grada Novalje


* Tekst odluke nalazi se u privitku.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top