×

SAVJET MLADIH - IZVJEŠĆE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE

Utorak, 21. Prosinac 2021  |   Grad Novalja  |   194

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14) i članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 21/15) Komisija za izbor i imenovanje sastavila je
IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova izamjenika članova Savjeta mladih Grada Novalje


Utvrđuje se da je na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Novalje, objavljen 26. studenoga 2021. godine na web stranici Grada Novalje, od ovlaštenih predlagatelja predloženo 7 (sedam) kandidata i njihovih zamjenika.

Savjet mladih Grada Novalje ima 7 članova i 7 zamjenika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.
Kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih mogu biti mladi koji imaju prebivalište ili boravište na području Grada Novalje i koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetima mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta i zamjenika člana Savjeta mladih.

Komisija za izbor i imenovanje obavila je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novalje i utvrdila da 7 kandidatura ispunjava formalne uvjete.

Utvrđeno je 7 pravovaljanih prijedloga te se lista kandidata i izvješće upućuje na izbor Gradskom vijeću Grada Novalje, sukladno članku 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novalje.

Popis predloženih kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih koji ispunjavaju uvjete kako slijedi:

R.BR.
IME I PREZIME
DATUM ROĐENJA I MJESTO STANOVANJA
PREDLAGATELJ
1.
Član:
Anđel Barić

Zamjenik člana:
Josip Šanko
22.11.1993.
Novalja

17.02.2003.
Novalja

Mladež Hrvatske demokratske zajednice grada Novalje
2.
Član:
Ana Maria Petković
Zamjenik člana:
Antonela Datković

31.12.1996.
Zubovići
12.01.1993.
Metajna

Mladež Hrvatske demokratske zajednice grada Novalje

3.
Član:
Dino Poplašen
Zamjenik člana:
Roko Dabo

04.06.2003.
Novalja
20.09.2002.
Novalja


Mladež Hrvatske demokratske zajednice grada Novalje
4.
Član:
Antonija Samaržija
Zamjenik člana:
Mateo Peranić

12.11.1994.
Novalja
16.06.1995.
Stara Novalja

Mladež Hrvatske demokratske zajednice grada Novalje
5.
Član:
Lorenco Puklin
Zamjenik člana:
Krševan Dabo

31.08.2002.
Novalja
29.11.2000.
Novalja

Taekwon-do klub Novalja
6.
Član:
Mihael Dabo
Zamjenik člana:
Kristijan Kustić

30.05.1999.
Novalja
10.10.1996.
Kustići

Nogometni klub Novalja
7.
Član:
Ante Vidas
Zamjenik člana:
Josip Škunca

15.02.1994.
Novalja
03.06.1999.
Novalja

Neformalna skupina mladih


Dokumenti:


Podijeli:  


Top