×

SAVJET MLADIH GRADA NOVALJE - ODLUKA O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA

Ponedjeljak, 17. Siječanj 2022  |   Grad Novalja  |   209

Na temelju članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 21/15 i 26/15) i članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 8/21 i 31/21), Gradsko vijeće Grada Novalje na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donijelo je sljedeću


ODLUKU

o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada NovaljeČlanak 1.

Gradsko vijeće Grada Novalje u Savjet mladih Grada Novalje izabire članove i njihove zamjenike, kako slijedi:


1. Anđel Barić
Zamjenik: Josip Šanko
2. Mihael Dabo
zamjenik: Kristijan Kustić
3. Ana Maria Petković
zamjenica: Antonela Datković
4. Dino Poplašen
zamjenik: Roko Dabo
5. Lorenco Puklin
zamjenik: Krševan Dabo
6. Antonija Samaržija
zamjenik: Mateo Peranić
7. Ante Vidas
zamjenik: Josip Škunca

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.“


GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVALJE
PREDSJEDNIK
Matej Gušćić, struč. spec. oec.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top