×

Prijava komunalnog nereda

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Grada uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu komunalnog redarstva Grada Novalje kom.redarstvo.novalja@gmail.com.

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.


Obrazac za prijavu komunalnog nereda
Top