×

Udruge Grada Novalje

utorak, 26. rujna 2023    |    Grad Novalja
JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA OPĆE DOBRO 2023

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA: ...

Opširnije
ponedjeljak, 25. rujna 2023    |    Grad Novalja
IZMJENA GODIŠNJEG PLANA OBJAVE NATJEČAJA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA: 402-04/16-01/01, URBROJ: 2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. godine i KLASA: 402-04/18-01/01, URBROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. g. ) Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave donosi ...

Opširnije
Wednesday, 14. June 2023    |    Grad Novalja
ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA:402-04/16-01/01, UR. BROJ:2125/06-01/01-16-1od 13. travnja 2016. g. i KLASA: 402-04/16-01/01, UR. BROJ:2125/06-01/01-18-1 od24. siječnja 2018. g. ) u daljnjem tekstu - Pravilnik, članka 46. Statuta Grada Novalje ...

Opširnije
Srijeda, 01. Veljača 2023    |    Grad Novalja
JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA OPĆE DOBRO 2023

Grad Novalja, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA: 230-01/23-01/, UR. BROJ: 2125-06-01/01-23-1 od 30. siječnja ...

Opširnije
Srijeda, 18. Siječanj 2023    |    Grad Novalja
GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje od 13. travnja 2016. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, donosi Godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu koji se nalazi u privitku.

Opširnije
Utorak, 25. Listopad 2022    |    Grad Novalja
JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA OPĆE DOBRO 2022

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje, na temelju Odluke o raspisivanju II. Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA: ...

Opširnije
Petak, 16. Rujan 2022    |    Grad Novalja
IZMJENA GODIŠNJEG PLANA OBJAVE NATJEČAJA ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA: 402-04/16-01/01, UR. BROJ: 2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. godine i KLASA: 402-04/18-01/01,UR. BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. ), Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, donosi ...

Opširnije
Srijeda, 08. Lipanj 2022    |    Grad Novalja
ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje (KLASA: 402-04/16-01/01, UR. BROJ: 2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. g. i KLASA: 402-04/16-01/01, UR. BROJ: 2125/06-01/01-18-1 od 24. siječnja 2018. g. ) u daljnjem tekstu - Pravilnik, članka 46. Statuta Grada Novalje ...

Opširnije
Petak, 18. Ožujak 2022    |    Grad Novalja
PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA

Temeljem članka 4. i članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15 i 37/21) i članka 2. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Novalje za 2022. godinu ...

Opširnije
Petak, 18. Ožujak 2022    |    Grad Novalja
IZMJENA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA ZA OPĆE DOBRO

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA: 230-01/22-01/02, ...

Opširnije
 
Stariji članci ›

Top