×

Odluke Gradonačelnika

Petak, 28 Kolovoz 2015   |    Gradonačelnik   |   
Odluka o mjerama poticanja razvoja poduzetništva

Gradonačelnik Novalje donio je Odluku o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novalje

Opširnije
Četvrtak, 27 Kolovoz 2015   |    Gradonačelnik   |   
Izvješće o radu gradonačelnika - 2. pol 2014.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje srpanj - prosinac 2014. g.

Opširnije
Srijeda, 22 Travanj 2015   |    Marijan Šuljić   |   
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom

Temeljem članka 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (''N. N. '' br. 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članaka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (''N. N. '' br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Grada Novalje (''Županijski glasnik'' br. 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 – ...

Opširnije
Utorak, 30 Rujan 2014   |    Gradonačelnik   |   
Izvješće o radu gradonačelnika - 1. pol 2014.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje siječanj – lipanj 2014. g.

Opširnije
Ponedjeljak, 29 Rujan 2014   |    Gradonačelnik   |   
Izvješće o radu gradonačelnika - 2. pol 2013.

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje srpanj - prosinac 2013. g.

Opširnije
Petak, 21 Ožujak 2014   |    Marijan Šuljić   |   
Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu "Narodne novine " broj 87/08, 136/12) i čl. 46. Statuta Grada Novalje (''Županijski glasnik Ličko senjske županije'' broj 13/09, 7/13, 10/13), čl. 4 . Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2013. godinu (''Županijski glasnik ličko-senjske županije'' broj 21/12), dana 20 prosinca 2013. ...

Opširnije
 
‹ Noviji članci Stariji članci ›

Top