×

Odluke Gradonačelnika

Srijeda, 06. Travanj 2022    |    Grad Novalja
Provedbeni program Grada Novalje za razdoblje 2021. - 2025. godine

Na temelju članka 26. Stavka 1. i 2. i članka 35. Zakona o ustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine broj 123/17), članka 25. stavka 1. , alineja 1. zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17, 118/18) i članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski ...

Opširnije
Četvrtak, 31. Ožujak 2022    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2021

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine.

Opširnije
Utorak, 15. Ožujak 2022    |    Grad Novalja
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA I PROVEDBENI PLAN

Sukladno članku 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" broj br. 8/21 i 31/21), gradonačelnik Grada Novalje donio je Odluku o usvajanju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije ...

Opširnije
Petak, 08. Listopad 2021    |    Grad Novalja
ODLUKA O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 8/21) i članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi (Županijski glasnik broj 22/13), a sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021/2022 ("Narodne novine" broj 94/21) Gradonačelnik Grada ...

Opširnije
Ponedjeljak, 12. Srpanj 2021    |    Grad Novalja
ODLUKA O III. IZMJENI I DOPUNI GPUPD

Dana 07. srpnja 2021. godine gradonačelnik Grada Novalje donio je Odluku o III. izmjeni i dopuni Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje za 2021. godinu

Opširnije
Četvrtak, 08. Travanj 2021    |    Grad Novalja
ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15 i 102/19) članka 7 . Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru gradonačelnik Grada Novalje donosi ODLUKU O IMENOVANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI

Opširnije
Četvrtak, 08. Travanj 2021    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2020

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2020. godine.

Opširnije
Utorak, 22. Prosinac 2020    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2020

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - srpanj 2020. godine.

Opširnije
Petak, 23. Listopad 2020    |    Grad Novalja
Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći ovčarima u 2020. g.

Zbog izrazito sušnog razdoblja u periodu od lipnja do rujna 2020. godine, uslijed čega su ovčari bili primorani nabaviti znatne količine sijena za prihranu ovaca odnosno kako bi osigurali dovoljnu količinu hrane za pripust i gravidnost, odobrava se isplata jednokratne financijske pomoći u iznosu od 25,00 kn po grlu ovce. Naknade će se ...

Opširnije
Četvrtak, 14. Svibanj 2020    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2019

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje srpanj - prosinac 2019. g.

Opširnije
 
‹ Noviji članci Stariji članci ›

Top