×

Odluke Gradonačelnika

Četvrtak, 08. Travanj 2021    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2020

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2020. godine.

Opširnije
Četvrtak, 08. Travanj 2021    |    Grad Novalja
ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15 i 102/19) članka 7 . Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru gradonačelnik Grada Novalje donosi ODLUKU O IMENOVANJU OSOBE ZA NEPRAVILNOSTI

Opširnije
Utorak, 22. Prosinac 2020    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SRPANJ 2020

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Donosimo Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - srpanj 2020. godine.

Opširnije
Petak, 23. Listopad 2020    |    Grad Novalja
Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći ovčarima u 2020. g.

Zbog izrazito sušnog razdoblja u periodu od lipnja do rujna 2020. godine, uslijed čega su ovčari bili primorani nabaviti znatne količine sijena za prihranu ovaca odnosno kako bi osigurali dovoljnu količinu hrane za pripust i gravidnost, odobrava se isplata jednokratne financijske pomoći u iznosu od 25,00 kn po grlu ovce. Naknade će se ...

Opširnije
Četvrtak, 14. Svibanj 2020    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ-PROSINAC 2019

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje srpanj - prosinac 2019. g.

Opširnije
Četvrtak, 09. Travanj 2020    |    Grad Novalja
Mjera Grada Novalje za pomoć poduzetnicima pogođenima koronavirusom

Dana 27. ožujka 2020. g. Gradonačelnik Grada Novalje donio je mjeru za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom u cilju ublažavanja ekonomskih šteta uslijed nastale epidemije. Mjera je bila dopuna prvom paketu Mjera Vlade RH, na način da će Grad Novalja plaćati doprinose na plaće za sve one poslodavce koji koriste ...

Opširnije
Srijeda, 01. Travanj 2020    |    Grad Novalja
Odluka o smanjenju osnovice

Gradonačelnik Grada Novalje donio je 1. travnja 2020. g. Odluku o umanjenju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika kao i odluku o umanjenju neoporezivog iznosa za topli obrok a sve u cilju osiguranja neophodnih financijska sredstva u svrhu sprječavanja ugroze od koronavirusa. Isto tako osnovicu za obračun plaće smanjiti će i ...

Opširnije
Ponedjeljak, 16. Prosinac 2019    |    Grad Novalja
II. Javni poziv za dodjelu potpora - Razvoj poduzetništva

Na temelju I. izmjena Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu KLASA: 302-02/19-01-03, URBROJ:2125-06-01/01-19-5, Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje II. Javni poziv ZA DODJELU POTPORA PO PROGRAMU „POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA GRADA NOVALJE ZA 2019. GODINU“ Na javni poziv mogu se javiti: Pravne i fizičke osobe ...

Opširnije
Ponedjeljak, 16. Prosinac 2019    |    Grad Novalja
I. IZMJENE PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16 i 4/18 i 20/19) ...

Opširnije
Petak, 15. Studeni 2019    |    Grad Novalja
Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje dimnjačarskih poslova

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Novalje (Službeni glasnik Ličko-senjske županije br. 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14-pročišćeni tekst, 16/16, 4/18 i 20/19), Gradonačelnik Grada Novalje donosi Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje ...

Opširnije
 
‹ Noviji članci Stariji članci ›

Top