×

Odluke Gradonačelnika

Utorak, 06. Listopad 2020    |    Grad Novalja
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2018

Temeljem odredbe članka 35. b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi gradonačelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti Gradskom vijeću izvješće o svom radu. Ovdje donosimo izvješće za razdoblje srpanj - prosinac 2018. g.

Opširnije
Četvrtak, 09. Travanj 2020    |    Grad Novalja
Mjera Grada Novalje za pomoć poduzetnicima pogođenima koronavirusom

Dana 27. ožujka 2020. g. Gradonačelnik Grada Novalje donio je mjeru za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom u cilju ublažavanja ekonomskih šteta uslijed nastale epidemije. Mjera je bila dopuna prvom paketu Mjera Vlade RH, na način da će Grad Novalja plaćati doprinose na plaće za sve one poslodavce koji koriste ...

Opširnije
Srijeda, 01. Travanj 2020    |    Grad Novalja
Odluka o smanjenju osnovice

Gradonačelnik Grada Novalje donio je 1. travnja 2020. g. Odluku o umanjenju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika kao i odluku o umanjenju neoporezivog iznosa za topli obrok a sve u cilju osiguranja neophodnih financijska sredstva u svrhu sprječavanja ugroze od koronavirusa. Isto tako osnovicu za obračun plaće smanjiti će i ...

Opširnije
Ponedjeljak, 16. Prosinac 2019    |    Grad Novalja
II. Javni poziv za dodjelu potpora - Razvoj poduzetništva

Na temelju I. izmjena Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu KLASA: 302-02/19-01-03, URBROJ:2125-06-01/01-19-5, Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje II. Javni poziv ZA DODJELU POTPORA PO PROGRAMU „POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA GRADA NOVALJE ZA 2019. GODINU“ Na javni poziv mogu se javiti: Pravne i fizičke osobe ...

Opširnije
Ponedjeljak, 16. Prosinac 2019    |    Grad Novalja
I. IZMJENE PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16 i 4/18 i 20/19) ...

Opširnije
Petak, 15. Studeni 2019    |    Grad Novalja
Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje dimnjačarskih poslova

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Grada Novalje (Službeni glasnik Ličko-senjske županije br. 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14-pročišćeni tekst, 16/16, 4/18 i 20/19), Gradonačelnik Grada Novalje donosi Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje ...

Opširnije
Petak, 25. Listopad 2019    |    Grad Novalja
Obavijest OPG-ovima koja su prijavila štetu

Obavijest poljoprivrednim gospodarstvima koja su prijavila štetu sukladno Javnom pozivu objavljenom dana 23. svibnja, KLASA: 320-01/19-01/01; URBROJ: 2125/06-04/01-19-1. Gradonačelnik Grada Novalje donosi Odluku o naknadi štete poljoprivrednim gospodarstvima koja su pretrpjela štetu uslijed olujnog i orkanskog vjetra dana 13. i 14. ...

Opširnije
Ponedjeljak, 17. Lipanj 2019    |    Grad Novalja
Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Novalje

Temeljem članka 23. Odlukeo javnim priznanjima Grada Novalje (Županijski glasnik br. 10/07), gradonačelnikGrada Novalje dana 07. lipnja 2019. godine, donosi O D L U K U O DODJELI ZAHVALNICE GRADA NOVALJE

Opširnije
Utorak, 26 Veljača 2019    |    Grad Novalja
PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

GRADONAČELNIK GRADA NOVALJE DONIO JE GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA NOVALJE ZA 2019. GODINU

Opširnije
Petak, 16. Ožujak 2018    |    Grad Novalja
JAVNI POZIV - DODJELA KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Sukladno čl. 46. Statuta GradaNovalje („Županijski glasnikLičko-senjske županije“ broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni teksti 16/16), čl. 7. Uredbe o postupkudavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04,63/08, 133/13 i 63/14 u daljnjem tekstu: Uredbe) te Planu upravljanja pomorskimdobrom na ...

Opširnije
 
‹ Noviji članci Stariji članci ›

Top