×

ODLUKA O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA

Petak, 08. Listopad 2021  |   Grad Novalja  |   22

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 8/21) i članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi (Županijski glasnik broj 22/13), a sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021/2022 ("Narodne novine" broj 94/21) Gradonačelnik Grada Novalje dana 10. rujna 2021. godine, donosi Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza


Dokumenti:


Podijeli:  


Top