×

Odluka o izmjeni odluke - financijska pomoć ovčarima u 2022. g.

Četvrtak, 22. Rujan 2022  |   Grad Novalja  |   19

U Odluci o dodjeli jednokratne financijske pomoći ovčarima (KLASA: 320-01/22-01/03; URBROJ: 2125-6-01/01-22-02, od 08. rujna 2022. g.) mijenja se članak 1. stavak 1. i sada glasi:
„Zbog izrazito sušnog razdoblja u periodu od svibnja do kraja kolovoza 2022. godine, uslijed čega su ovčari bili primorani nabaviti znatne količine sijena za prihranu ovaca, odnosno kako bi osigurali dovoljnu količinu hrane za pripust i gravidnost, odobrava se isplata jednokratne financijske pomoći u iznosu od 40,00 kn po grlu ovce.“

Svi ostali članci Odluke o dodjeli jednokratne financijske pomoći ovčarima u 2022. g. ostaju nepromijenjeni.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top