×

Provedbeni program Grada Novalje za razdoblje 2021. - 2025. godine

Srijeda, 06. Travanj 2022  |   Grad Novalja  |   40

Na temelju članka 26. Stavka 1. i 2. i članka 35. Zakona o ustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine broj 123/17), članka 25. stavka 1., alineja 1. zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 147/14, 123/17, 118/18) i članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko senjske županije broj 08/21) Gradonačelnik Grada Novalje donosi Provedbeni program Grada Novalje za razdoblje od 2021. - 2025. godine.


U razdoblju do 2020. godine važeći strateški dokument Grada Novalje bila je Strategija ukupnog razvoja Grada Novalje 2016. – 2020., sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17, članak 26.). Grad Novalja pokrenuo izradu srednjoročnog akta strateškog planiranja – Razvojni program Grada Novalje 2021. – 2027., čija svrha je osigurati strateški okvir za gospodarski rast i razvoj, koji će omogućiti poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva.

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Slijedom navedenog, Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Novalje za razdoblje od 2021. do 2025. godine (KLASA: 302-01/21-01/01, URBROJ: 2125/06-01/01-21-1) pokrenut je proces pripreme izrade dokumenta službenog naziva Provedbeni program Grada Novalje za razdoblje 2021-2025.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top