×

Javni poziv za dodjelu potpora - Razvoj poduzetništva u 2022. g.

Četvrtak, 01. Prosinac 2022  |   Grad Novalja  |   659

Na temelju Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2022. godinu -, Gradonačelnik grada Novalje objavljuje Javni poziv ZA DODJELU POTPORA PO PROGRAMU „POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA GRADA NOVALJE ZA 2022. GODINU“

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Novalje s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu (u daljnjem tekstu: Javni poziv)
Prava na potpore iz ovog Javnog poziva ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera i aktivnosti;

Mjera 1. Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
Mjera 2. Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje fondova Europske unije i nacionalnih fondova
Mjera 3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete i diversifikaciju turističke ponude
Mjera 4. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
Mjera 5. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
Mjera 6. Subvencioniranje promotivnih aktivnosti – nastupanje na sajmovima i digitalni marketing
Mjera 7. Subvencioniranja očuvanja tradicionalnih i deficitarnih djelatnosti i proizvoda
kroz:
M.7.1. Subvencioniranje vodoopskrbe gospodarske djelatnosti na područjima
bez vodovodne mreže
M.7.2. Dostupnost deficitarnih i tradicijskih djelatnosti
Na javni poziv mogu se javiti:
Pravne i fizičke osobe definirane Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koje posluju i imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Novalje, što uključuje trgovačka društva i obrte izuzev trgovačkih društava u kojima je Provoditelj osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnik potpore mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući i vlasnika/vlasnicu. Poduzetnik također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

Obvezna dokumentacija za prijavu na javni poziv je:

1.presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
2.potvrdu da obrt/trgovačko društvo nema dugovanja prema Provoditelju po bilo kojoj osnovi
3.prilog 1. Izjava o prihvaćanju Općih uvjeta Javnog poziva
4.prilog 2. Izjava o potporama male vrijednosti (za trgovačka društva, obrte i OPG-ove)
5.prilog 3. Izjava o privoli
Obveznoj dokumentaciji priložiti i dodatnu dokumentaciju koja je navedena u Programu za svaku mjeru pojedinačno.

Javni poziv raspisuje se dana 01. prosinca 2022. godine, a prijave na isti zaprimaju se od 02. prosinca 2022. godine u 07,00 sati do 16. prosinca 2022. godine do 15,00 sati.


Zahtjevi za potpore podnose se preporučenom poštom, elektroničkim putem na e-mail adresu fondovi1@novalja.hr ili osobno na adresi Grada Novalje s naznakom:
Grad Novalja
Upravni odjel za komunalni sustav
Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja, uz naznaku:
Ne otvaraj – prijava na Javni poziv „RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA NOVALJE U 2022. GODINI“Dokumenti:


Podijeli:  


Top