×

Subvencioniranje kamata na turističke kredite

Petak, 05 Travanj 2019  |   Grad Novalja  |   1810


REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
GRADONAČELNIK
KLASA: 302-02/19-01/02
URBROJ: 2125/06-01/01-19-1
Novalja: 04. travnja 2019.

Na temelju Programa subvencioniranja kamatnih stopa na kredite, Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU SUBVENCIJA PO PROGRAMU

„SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA TURISTIČKE KREDITE“

1. Prava na subvencije iz ovog Javnog poziva ostvaruju se sukladno Programu subvencioniranja kamatnih stopa na kredite.

2. Na Javni poziv mogu se javiti:

fizičke osobe – privatni iznajmljivači s prebivalištem na području Grada Novalje, koji odobrena kreditna sredstva u 100%-tnom iznosu ulažu u vlastite smještajne (turističke) kapacitete na području Grada Novalje,
pravne osobe (obrti, mala i srednja trgovačka društva, d.o.o., j.d.o.o.) u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske, sa sjedištem na području Grada Novalje koji odobrena kreditna sredstva u 100%-tnom iznosu ulažu u vlastite smještajne (turističke) kapacitete na području Grada Novalje.

3. Prihvatljivi objekti ulaganja:

soba, apartman i studio apartman (sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16; NN 54/16; NN 61/16) i
soba, apartman i studio apartman, sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16; NN 69/17)

4. Zahtjevi za subvencije temeljem Javnog poziva, a sukladno Programu, obrađuju se redoslijedom zaprimanja do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu, o čemu je Provoditelj dužan obavijestiti javnost.

5. Obvezna dokumentacija za prijavu na javni poziv je

1.ispunjeni Zahtjev – Obrazac A
2.opis investicije – Obrazac B
3.troškovnik – Obrazac C
4.preslika registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra)
5.rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju izdano do 31.12.2014.
6.potvrdu da fizička osoba odnosno vlasnik tvrtke/obrta nema dugovanja prema Provoditelju po bilo kojoj osnovi
7.prilog 1. Izjava o prihvaćanju Općih uvjeta Javnog poziva
8.prilog 2. Izjava o potporama male vrijednosti (za trgovačka društva, obrte i OPG-ove)
9.prilog 3. Izjava o povezanim društvima
10.prilog 4. Izjava o privoli

6. Zahtjevi za potpore podnose se preporučenom poštom ili osobno na adresi Grada Novalje
Grad Novalja
Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave
Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja, uz naznaku:
Ne otvaraj – prijava na Javni poziv „Subvencioniranje kamata na turističke kredite“

7. Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-mail adresu: fondovi1@novalja.hr ili osobno u Uredu za EU fondove i gospodarstvo.

Ovaj Javni poziv stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim web stranicama Grada Novalje.

GRADONAČELNIK
Ante Dabo, dipl.pravnik


Dokumenti:


Podijeli:  


Top