×
Petak, 14. Svibanj 2021    |    Grad Novalja
Obavijest - izborna šutnja

Odredbom čl. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21, dalje: Zakon) propisano je da izborna promidžba prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, dok je st. 3. istog članka Zakona određeno da protekom izborne promidžbe počinje izborna šutnja koja završava na dan održavanja ...

Opširnije
Četvrtak, 13. Svibanj 2021    |    Grad Novalja
Obavijest o radu primarne pedijatrijske zdravstvene zaštite

OBAVIJEST o radu primarne pedijatrijske zdravstvene zaštite predškolske djece i dojenčadi Dana 19. svibnja 2021. godine (srijeda) od 14:00 sati, u Domu zdravlja Novalja (pedijatrijska ambulanta - prizemlje) pružat će se primarna zdravstvena zaštita predškolske djece i dojenčadi. Molimo sve zainteresirane da se informiraju i naruče na br. ...

Opširnije
Petak, 07. Svibanj 2021    |    Grad Novalja
Obavijest ponovna javna rasprava ID UPU zone Dabi-Vidasi 2 dio

Temeljem članka 104. , a u svezi s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/20-01/01, Urbroj: 2125/06-01/01-21-36) od 06. svibnja 2021. godine, Upravni odjel zaposlove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu ...

Opširnije
Petak, 07. Svibanj 2021    |    Grad Novalja
Obavijest - dežurstvo izbori

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novalje obavještava izborne sudionike kako će dana 8. svibnja 2021. g. u vremenu od 8,00 do 16,00 sati osigurati dežurstvo u svrhu pružanja podrške izbornim sudionicima u svezi predaje financijskih izvješća i to putem telefona na broj: 053/663-407 te putem elektronske pošte: gip. novalja@izbori. Cjeloviti ...

Opširnije
Utorak, 04. Svibanj 2021    |    Grad Novalja
Priopćenje Stožera civilne zaštite Grada Novalje na dan 04. 05. 2021.

Broj osoba oboljelih od bolesti COVID-19 na području Grada Novalje posljednjih dana u stalnom je opadanju. Jučer smo imali jednu novo oboljelu osobu a ukupno na današnji dan na području Grada Novalje imamo 14 aktivnih slučajeva zaraze korona virusom. S obzirom da je u Novalji povodom Međunarodnog praznika rada bilo i stranih turista koji ...

Opširnije
Utorak, 04. Svibanj 2021    |    Grad Novalja
Javni natječaj - prodaja dijela nekretnine k.č.br. 1074-401 k.o. Nv-I

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br. 8/21), članka 4. , 5. , 6. i 8. Odluke o raspolaganju ...

Opširnije
Petak, 30. Travanj 2021    |    Grad Novalja
Liste za Gradsko vijeće i kandidature za gradonačelnika Grada Novalje

U skladu s odredbom članka 26. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/2019, 42/2020, 144/2020, 37/2021) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novalje dana 30. travnja 2021. godine u 11:40 sati objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova/članica Gradskog vijeća Grada ...

Opširnije
Petak, 30. Travanj 2021    |    Grad Novalja
Dopuna rješenja o određivanju biračkih mjesta - Grad Novalja

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima "Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20) Gradsko izborno povjerenstvo GRADA NOVALJE donijelo je Rješenje o dopuni rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Grada Novalje.

Opširnije
Utorak, 27. Travanj 2021    |    Grad Novalja
COVID-19 testing at Health centre Novalja

Working hours for PCR or Rapid antigen test at Health centre Novalja, Street Špital 1: Monday - Friday, 26. 4. -30. 4. 2021. , from 14:30 h Saturday, 1. 5. 2021. , from 8:00 h Sunday, 2. 5. 2021. , from 16:00 h Price: PCR – 950,00 KN Rapid Antigen Test – 250,00 KN Info & Ordering: covidnovalja@gmail. com

Opširnije
Utorak, 27. Travanj 2021    |    Grad Novalja
JAVNI POZIV - KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU

Sukladno čl. 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni tekst,16/16 i 4/18), čl. 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04,63/08, 133/13 i 63/14 u daljnjem tekstu: Uredbe) te Planu upravljanja pomorskim ...

Opširnije
 
Stariji članci ›

Top