×
petak, 22. rujna 2023    |    Grad Novalja
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE KČ BR.974-2 K.O.NOVALJA-I

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,81/15, 94/17), članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" br. 8/21, 31/21), članka 4. , 5. i 6. Odluke o ...

Opširnije
petak, 22. rujna 2023    |    Grad Novalja
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA - PRIMORSKA ULICA

Zbog nastavka terenskih aktivnosti na provedbi projekta „Rekonstrukcija Primorske ulice - 1. faza", počevši od dana 25. rujna 2023. g. do 01. prosinca 2023. g. , u ulicama Obala P. Krešimira IV, Plasica, braće Radića, Obala kneza Domagoja, kralja Tomislava i Marka Marulića uspostavit će se privremena regulacija prometa. Prema privremenoj ...

Opširnije
petak, 22. rujna 2023    |    Grad Novalja
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE KČ BR. 4806 K.O. BARBAT

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,81/15, 94/17), članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" br. 8/21, 31/21), članka 4. , 5. i 6. Odluke o ...

Opširnije
petak, 22. rujna 2023    |    Grad Novalja
XVII. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 34. Statuta Grada Novalje («Županijski glasnik» 8/21 i 31/21) predsjednik Gradskog vijeća Matej Gušćić sazvao je XVII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE za dan 28. rujna 2023. g. (četvrtak) u Gradskoj vijećnici s početkom u 09,00 sati. Za sjednicu predlaže sljedeći D N E V N I R E D Verifikacija Zapisnika s XVI. ...

Opširnije
petak, 22. rujna 2023    |    Grad Novalja
JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE KČ BR. 1774-2 K.O. NOVALJA-I

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,81/15, 94/17), članka 46. Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik Ličko-senjske županije" br. 8/21, 31/21), članka 4. , 5. i 6. Odluke o ...

Opširnije
srijeda, 20. rujna 2023    |    Grad Novalja
U ZAGREBU SLUŽBENO PREDSTAVLJENA UTRKA CRO RACE

Danas je gradonačelnik Ivan Dabo, zajedno s direktoricom TZ grada Novalje Marinom Šćiran Rizner, nazočio službenom predstavljanju ovogodišnje utrke „CRO race“, na kojoj će Novalja biti domaćin druge etape. Tom prigodom gradonačelnik je naglasio kako sudjelovanje Novalje kao prve otočne destinacije u svjetskoj klasi biciklističke sportske ...

Opširnije
petak, 15. rujna 2023    |    Grad Novalja
GRADONAČELNIK IVAN DABO ODRŽAO SASTANAK S MINISTROM MALENICOM

Danas je u prostorijama gradske uprave gradonačelnik Ivan Dabo, sa suradnicama, održao radni sastanak s ministrom pravosuđa i uprave Ivanom Malenicom, u pratnji državnih tajnika Sanjina Rukavine i Jure Martinovića te savjetnika Bože Horvata i tajnika Ivana Dodiga. Na sastanku je bilo riječi o tekućim pitanjima vezanim za provedbu postupka ...

Opširnije
četvrtak, 14. rujna 2023    |    Grad Novalja
JAVNI POZIV - NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINE - BJELOVARSKA ULICA

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23) te tumačenjem Državne geodetske uprave, (Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. g. ), objavljuje sljedeći J A V N I P O Z I V ...

Opširnije
srijeda, 13. rujna 2023    |    Grad Novalja
DELEGACIJA GRADA NOVALJE U POSJETU MARIBORU

Gradonačelnik Grada Novalje Ivan Dabo zajedno sa suradnicima, predsjednikom Gradskog vijeća Matejom Gušćićem i direktoricom TZ grada Novalje Marinom Šćiran Rizner obavio je radni sastanak u slovenskom prijateljskom gradu Mariboru. U Uredu gradonačelnika Maribora, Aleksandera Saše Arsenoviča, razgovaralo se o zajedničkim aktivnostima ...

Opširnije
ponedjeljak, 11. rujna 2023    |    Grad Novalja
Obavijest o provođenju obvezatne adulticidne dezinsekcije

Poštovani građani! Obavještavamo vas da će se u noći 12. 09. 2023. / 13. 09. 2023. godine na području Grada Novalje provoditi obvezatne preventivne mjere ADULTICIDNE DEZINSEKCIJE (suzbijanje letećih insekata). Mjere adulticidne dezinsekcije će se provoditi prizemnom ULV METODOM hladnog zamagljivanja sa vozila koje se sporo kreće i ima ...

Opširnije
 
Stariji članci ›

Top