×

Aktualno

Utorak, 26. Studeni 2019   |    Grad Novalja   |   
Dopuna natječaja za podzakup nekretnine - samoposlužna autopraonica

Trgovačko društvo Arburoža d. o. o. raspisalo je Natječaj za davanje u podzakup nekretnine k. č. br. 1783/16 k. o. Novalja - automatska samoposlužna autopraonica (na parkiralištu pored groblja). U privitku ove vijesti se nalazi dopuna istom:

Opširnije
Ponedjeljak, 25. Studeni 2019   |    Grad Novalja   |   
Javna rasprava o UPU dijela Poduzetničke zone Čiponjac

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/18-01/07, Urbroj: 2125/06-01/01-19-17) od 21. studenoga 2019. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje ...

Opširnije
Petak, 22. Studeni 2019   |    Grad Novalja   |   
OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU OPSKRBOM ELEKTRIČNE ENERGIJE

Grad Novalja zaprimio je obavijest od HEP ODS d. o. o. Elektrolika Gospić koju u cijelosti prenosimo: Obavještavamo korisnike mreže s područja Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dana 25. studenog 2019. g. za ulice: 1. Velebitska, Dalmatinska, Istarska, ...

Opširnije
Četvrtak, 21. Studeni 2019   |    Grad Novalja   |   
Natječaj za davanje u podzakup nekretnine - samoposlužna autopraonica

Trgovačko društvo Arburoža d. o. o. raspisalo je Natječaj za davanje u podzakup nekretnine k. č. b. 1783/16 - automatska samoposlužna autopraonica (na parkiralištu pored groblja). Natječaj se nalazi u privitku ove vijesti

Opširnije
Ponedjeljak, 18. Studeni 2019   |    Grad Novalja   |   
OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU OPSKRBOM ELEKTRIČNE ENERGIJE

Grad Novalja zaprimio je obavijest od HEP ODS d. o. o. Elektrolika Gospić koju u cijelosti prenosimo: Obavještavamo korisnike mreže s područja Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dana 19. studenog 2019. g. : 1. za ulice Trg Loža, Trg Bazilike i Ulica ...

Opširnije
Petak, 15. Studeni 2019   |    Grad Novalja   |   
Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje dimnjačarskih poslova

Gradonačelnik Novalje, donio je dana 15. listopada 2019. godine, Odluku o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Novalje, kojom se trgovačkom društvu DALMACIJA DIMNJACI d. o. o. za dimnjačarske usluge, sa sjedištem u Pašmanu, Neviđane 40, OIB: 01544572546, daje suglasnost da na području Grada Novalje obavlja ...

Opširnije
 
‹ Noviji članci Stariji članci ›

Top