×

Aktualno

Petak, 10. Svibanj 2019   |    Grad Novalja   |   
Prodaja dijela nekretnine k.č.br. 1074_533 k.o. Novalja-I

Grad Novalja na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14-pročišćeni tekst, ...

Opširnije
Petak, 10. Svibanj 2019   |    Grad Novalja   |   
Konačna dopunska lista reda prvenstava za kupnju POS stana

Na temelju članka 20. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj 12/18 i 27/18) i prijedloga Povjerenstva za kupnju stana prema Programu POS-a, Gradonačelnik Grada Novalje dana ...

Opširnije
Četvrtak, 09. Svibanj 2019   |    Grad Novalja   |   
Održan 9. sastanak o Poduzetničkom inkubatoru Ragan

U prostorijama gradske uprave grada Novalje, dana 03. svibnja 2019. godine, održan je deveti sastanak projektnog tima za projekt sufinanciran od strane Europske unije - Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora „Ragan“ (referentna oznaka Ugovora: KK. 03. 1. 2. 01. 0061). Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima iz Grada ...

Opširnije
Ponedjeljak, 06. Svibanj 2019   |    Grad Novalja   |   
Poziv kandidatima na testiranje - kom. redari 19.04.2019.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu u Upravnom odjelu za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine na radno mjesto komunalnog redara – 3 izvršitelj/ica da će se testiranje kandidata održati:dana 13. svibnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 13:00 ...

Opširnije
Ponedjeljak, 06. Svibanj 2019   |    Grad Novalja   |   
POZIV NA XV. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednica Gradskog vijeća Vesna Šonje Allena sazvala je XV. sjednicu Gradskog vijeća za utorak, 07. svibnja 2019. g.

Opširnije
Ponedjeljak, 06. Svibanj 2019   |    Grad Novalja   |   
Upute i obavijesti kandidatima - kom. redar 19.04.2019.

Grad Novalja je na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18) raspisao oglas za prijam u službu u Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje, na radno mjesto komunalni redar (3 izvršitelja/izvršiteljice) na određeno ...

Opširnije
 
‹ Noviji članci Stariji članci ›

Top