×

Obavijest OPG-ovima koja su prijavila štetu

Petak, 25. Listopad 2019  |   Grad Novalja  |   651

Obavijest poljoprivrednim gospodarstvima koja su prijavila štetu sukladno Javnom pozivu objavljenom dana 23. svibnja, KLASA: 320-01/19-01/01; URBROJ: 2125/06-04/01-19-1.

Gradonačelnik Grada Novalje donosi Odluku o naknadi štete poljoprivrednim gospodarstvima koja su pretrpjela štetu uslijed olujnog i orkanskog vjetra dana 13. i 14. svibnja 2019. godine. Odobrava se isplata naknade štete u iznosu od 1,50 kn po čokotu vinove loze i 2,00 kn po sadnici povrtnih kultura. Naknade će se isplaćivati iz sredstava proračuna za 2019. godinu sa stavke Potpore za poljoprivredu, obrt,malo i srednje poduzetništvo.

Nastala šteta nadoknadit će se poljoprivrednim gospodarstvima koja su u predviđenom roku temeljem Javnog poziva za prijavu štete nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra prijavila štetu na poljoprivrednim kulturama i koja su upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava odnosno registrirani za poljoprivrednu proizvodnju.
Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prijavila štetu u predviđenom roku, zahtjeve za naknadu štete mogu dostaviti osobno u Pisarnicu Grada Novalje ili poštanskim putem na adresu:

Grad Novalja
Upravni odjel za poslove lokalne uprave i samouprave
Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja, uz naznaku:
„Zahtjev za naknadom štete“

Krajnji rok dostave je 31.listopada 2019. g..


Dokumenti:


Podijeli:  


Top