×

Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći ovčarima u 2020. g.

Petak, 23. Listopad 2020  |   Grad Novalja  |   15

Zbog izrazito sušnog razdoblja u periodu od lipnja do rujna 2020. godine, uslijed čega su ovčari bili primorani nabaviti znatne količine sijena za prihranu ovaca odnosno kako bi osigurali dovoljnu količinu hrane za pripust i gravidnost, odobrava se isplata jednokratne financijske pomoći u iznosu od 25,00 kn po grlu ovce.
Naknade će se isplaćivati iz sredstava proračuna za 2020. godinu sa stavke Potpore za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo.

Jednokratna financijska pomoć će se isplaćivati isključivo poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik OPG-a, imaju sjedište na području Grada Novalje te na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu drže uzgojno valjane ovce evidentirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja a evidentirane su najkasnije do 30. rujna 2020. g.

Svi registrirani ovčari obvezuju se do 30. listopada 2020. godine dostaviti Zahtjeve za dodjelu jednokratne financijske pomoći, dokaz o broju ovaca za koje se traži potpora (podatak iz jedinstvenog registra domaćih životinja), rješenje o upisu u upisnik OPG-a, Obrazac Privole i presliku bankovnog računa na koji će se isplaćivati potpora. Dokumentacija se dostavlja osobno u Pisarnicu Grada Novalje ili poštanskim putem na adresu:

Grad Novalja
Upravni odjel za poslove lokalne uprave i samouprave
Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja, uz naznaku:
„Zahtjev za dodjelu jednokratne financijske pomoći ovčarima 2020. g.“


Dokumenti:


Podijeli:  


Top