×

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom

Srijeda, 22 Travanj 2015   |    Marijan Šuljić   |    300

Temeljem članka 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (''N.N.'' br. 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članaka 5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (''N.N.'' br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Grada Novalje (''Županijski glasnik'' br. 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Novalje dana 09. ožujka 2015. godine, donio je


Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje u 2015. godini


Plan možete vidjet u u privitku ↓


Dokumenti:


Podijeli:  


Top