×

I. IZMJENE PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

Ponedjeljak, 16. Prosinac 2019  |   Grad Novalja  |   177

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16 i 4/18 i 20/19) i članka 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj 29/02, 63/07 i 53/12), Gradonačelnik Grada Novalje donosi I. IZMJENE PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA


Dokumenti:


Podijeli:  


Top