×

II. Javni poziv za dodjelu potpora - Razvoj poduzetništva

Ponedjeljak, 16. Prosinac 2019  |   Grad Novalja  |   4

Na temelju I. izmjena Programa Poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu KLASA: 302-02/19-01-03, URBROJ:2125-06-01/01-19-5, Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje II. Javni poziv ZA DODJELU POTPORA PO PROGRAMU „POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA GRADA NOVALJE ZA 2019. GODINU“


Na javni poziv mogu se javiti:


Pravne i fizičke osobe definirane Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koje posluju i imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Novalje, što uključuje trgovačka društva, obrte i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, izuzev trgovačkih društava u kojima je Provoditelj osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnik potpore mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući i vlasnika/vlasnicu. Poduzetnik također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.


Rok za podnošenje prijava je 23. prosinca 2019.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top