×

Mjera Grada Novalje za pomoć poduzetnicima pogođenima koronavirusom

Četvrtak, 09. Travanj 2020  |   Grad Novalja  |   133

Dana 27. ožujka 2020. g. Gradonačelnik Grada Novalje donio je mjeru za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom u cilju ublažavanja ekonomskih šteta uslijed nastale epidemije. Mjera je bila dopuna prvom paketu Mjera Vlade RH, na način da će Grad Novalja plaćati doprinose na plaće za sve one poslodavce koji koriste Vladinu mjeru, a koji su su stupanjem na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događaja od 19. ožujka 2020. g. prestali s radom.

S obzirom da je Vlada RH, u paketu mjera za travanj, osim isplate minimalca najavila i plaćanje doprinosa na taj iznos, Gradonačelnik Grada Novalje donosi Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o mjeru za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom u cilju ublažavanja ekonomskih šteta uslijed nastale epidemije te donosi novu Odluku o mjeri za pomoć poduzetnicima u djelatnostima pogođenima koronavirusom(COVID - 19).Navedenom Odlukom uređuje se mjera za pomoć poduzetnicima u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID - 19) (u daljnjem tekstu: mjera) poduzetnicima iz sektora pružanja usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića odnosno poduzetnicima koji su prestali obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a kojom je Mjerom predviđeno financiranje režijskih troškova nastalih u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja 2020. g..


Korisnici potpora sukladno ovoj Odluci mogu biti: poduzetnici koji imaju registrirano sjedište i obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Novalje, odnosno poduzetnici čije sjedište nije registrirano na području Grada Novalje a imaju poslovnu jedinicu, podružnicu, izdvojeni pogon i sl. na području Grada Novalje.

Korisnik potpore može biti Poduzetnik koji je pružao usluge u 2020. g. prije stupanja na snagu Odluke stožera o mjerama obustave rada u trgovini, obustave rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, obustava rada ugostiteljskih objekata (19. ožujka 2020. g.) – kao dokaz potrebno je priložiti dokument: fiskalizacija – pregled detaljnih podataka poslovnog prostora (sukladno uputi Porezne uprave od 17. ožujka 2020. g. – obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena).

Pravo na potporu imaju poduzetnici koji kumulativno zadovolje uvjete propisane stavcima 1-2 ovoga članka.

Korisnik potpore dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. - Obrazaczahtjeva;
2. - Izvadak izsustava e-porezna: fiskalizacija – pregled detaljnih podataka poslovnogprostora (sukladno uputi Porezne uprave od 17. ožujka 2020. g. – obavijestobveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenomzatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena);
3. - Preslike računa s dokazom o plaćanju (izvod).

Prijave se podnose od 9. travnja 2020. g. do obustave poziva.


Zahtjevi za potpore podnose se isključivo elektroničkim putem, na e - mail adresu fondovi1@novalja.hr. Potvrda o zaprimanju zahtjeva, dostavit će se na e- mail s kojega je zahtjev upućen. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na e-mail adresu: fondovi1@novalja.hr.

GRADONAČELNIK
Ante Dabo, dipl.pravnik


Dokumenti:


Podijeli:  


Top