×

Mjesni odbor Stara Novalja
Članovi Vijeća mjesnog odbora Stara Novalja:

  1. IVAN PERANIĆ – predsjednik
  2. MARIJANA PERANIĆ DABO
  3. MARIJA PERANIĆ
  4. ŠIME PERANIĆ
  5. MARIN PERANIĆ

Top