×

Mjesni odbor Jakišnica
Članovi Vijeća mjesnog odbora Jakišnica:

  1. DAVOR BADURINA - predsjednik
  2. MARIJAN BADURINA
  3. DUNJA BADURINA
  4. ZORAN BADURINA
  5. MILKA BADURINA
Top