×

Mjesni odbor Jakišnica
Članovi Vijeća mjesnog odbora Jakišnica:

  1. Robert Badurina, predsjednik 099/ 231 6811
  2. Domagoj Badurina
  3. David Šuljić
  4. Marijan Badurina
  5. Tomislav Badurina

Top