×

Mjesni odbor Lun
Članovi Vijeća mjesnog odbora Lun:

  1. RINO BARIČEVIĆ - predsjednik
  2. DARIO KOCIJAN
  3. IVAN ŠEGOTA
  4. ŠIME KOCIJAN
  5. DANIJEL ŠEGOTA
Top