×
Petak, 16. Kolovoz 2019   |    Grad Novalja   |   
Obavijest o provođenju obvezatne preventivne larvicidne dezinsekcije

Poštovani građani! Obavještavamo Vas da će se u noći 19. 08. 2019. /20. 08. 2019. započeti s provođenjem 5. akcije obvezatne preventivne larvicidne dezinsekcije na području Grada Novalje u 2019. godini. Larvicidna dezinsekcija će se provoditi tabletama (larvicidima). Za provedbu radova koristit će se isključivo pripravci proizvođača koji su ...

Opširnije
Četvrtak, 08. Kolovoz 2019   |    Grad Novalja   |   
Javni poziv za iskaz interesa potencijalnih korisnika pomoći u kući

Grad Novalja objavljuje javni poziv za iskaz interesa potencijalnih korisnika pomoći u kućanstvu u sklopu projekta „Zaželimo, možemo“ Kodni broj:UP. 02. 1. 1. 05. 0313 te pruža mogućnost svim korisnicima tj. osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz ...

Opširnije
Četvrtak, 08. Kolovoz 2019   |    Grad Novalja   |   
Oglas za prijam - ZAŽELI - Program zapošljavanja žena

Gradonačelnik Grada Novalje raspisuje Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena” „Zaželimo, možemo! ”, radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom. Poslovi pomoći u dostavi ...

Opširnije
Četvrtak, 01. Kolovoz 2019   |    Grad Novalja   |   
Obavijest o provođenju obvezatne preventivne adulticidne dezinsekcije

Poštovani građani! Obavještavamo Vas da će se u noći 06. 08. 2019/07. 08. 2019 godine započeti s provođenjem obvezatne preventivne adulticidne dezinsekcije na području Grada Novalje. Ista će se provoditi sljedeći dan u noći 07. 08. 2019/08. 08. 2019. godine. Mjere adulticidne dezinsekcije će se provoditi prizemnom ULV METODOM hladnog ...

Opširnije
Četvrtak, 01. Kolovoz 2019   |    Grad Novalja   |   
Javna rasprava UPU luke Drljanda

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13,65/17, 114/18 i 39/19) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/18-01/02, Urbroj: 2125/06-01/01-19-19) od 31. srpnja 2019. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novalje objavljuje ...

Opširnije
Četvrtak, 25. Srpanj 2019   |    Grad Novalja   |   
OBAVIJEST GRAĐANIMA - POZIV ZA RACIONALNU POTROŠNJU VODE

Mole se građani da zbog ekstremnih vrućina odgovorno i racionalno koriste vodu iz sustava javne vodoopskrbe, obzirom da novo povećanje temperature izaziva i velike suše. Upućujemo apel građanima da pristupe I. stupnju ograničenja korištenja vode koje podrazumijeva bitno ograničenje korištenja vode za zalijevanje vrtova, pranje ulica, ...

Opširnije
 
Stariji članci ›

Top