×

Javni poziv za iskaz interesa za poduzetničku zonu

Utorak, 20 Studeni 2018  |   Grad Novalja  |   1333

Na temelju članka 32. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13 i 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16 i 4/18) Gradonačelnik Grada Novalje objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za građenje poslovne građevine u Poduzetničkoj zoni Čiponjac (sjever).

U svrhu omogućavanja daljnjeg razvoja gospodarske djelatnosti na području grada Novalje, u II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Novalje utvrđena je mogućnost proširenja poduzetničke zone Čiponjac uskladu sa zakonskim mogućnostima. Pozivaju se zainteresirani subjekti (pravne i fizičke osobe), da iskažu interes za građenje poslovne građevine u planiranom proširenju poduzetničke zone Čiponjac (sjever).

Pismo namjere za iskaz interesa dostavlja se na adresu: Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja ili osobno u pisarnici Grada Novalje (prizemlje) s naznakom „Javni poziv za iskaz interesa za poduzetničku zonu Čiponjac (sjever)".

Pisma namjere za iskaz interesa zaprimaju se do 31.12.2018. godine.

Grad Novalja će dostavljene podatke obraditi, te će oni poslužiti kao smjernice za uređenje prostora u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja djela poduzetničke zone Čiponjac (sjever).
Sve dodatne informacije u vezi s predmetnim pozivom mogu se dobiti osobno svakog radnog dana u Uredu za EU fondove i gospodarstvo Grada Novalje, putem maila fondovi1@novalja.hr ili na telefon broj: +385 53 663 603.

Klasa: 302-01/18-01/06
Urbroj: 2125/06-01/01-18-01
U Novalji, 20. studenog 2018.g.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top