×

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova

Utorak, 14 Studeni 2017  |   Grad Novalja  |   53

Temeljem Mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjera „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Novalje za 2017.g., dana 14. studenoga 2017.g. Grad Novalja objavljuje


JAVNI POZIV
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Novalje za 2017.g.


Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Novalje sa ciljem zapošljavanja nezaposlenih osoba s područja grada Novalje na društveno korisnom radu u provođenju poslova na prevenciji od požara i poplavnih bujica.

Programom je predviđeno zaposlenje za ukupno 19 osoba u trajanju od šest mjeseci, a radnici će biti angažirani na sljedećim poslovima:

-krčenje šikara i zapuštenih javnih površina
-zaštita životnog okoliša i javnih površina na području Grada Novalje s posebnim naglaskom na saniranje divljih odlagališta otpada, kao i gospodarenje otpadom u dijelu koji se odnosi na sanaciju divljih odlagališta
-radovi na održavanju čistoće: uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, uklanjanje auto guma, različitih posuda opasnog karaktera (od ulja, kemikalija, plastike), ručno sakupljanje otpadaka između ulica i naselja
-radovi na čišćenju slivnih rešetki i rigola te nogostupa
-revitalizacija javnih površina, a posebice parkova oko institucija, dječjeg vrtića, osnovne škole, igrališta i drugih općinskih površina
-orezivanje, odstranjivanje slomljenih i suhih grana s drveća i ostalog biljnog raslinja na
općinskim površinama te odvoz i spaljivanje istih
-zaštita životnog okoliša i javnih površina na području Grada Novalje s posebnim naglaskom na saniranje divljih odlagališta otpada
-sječa granja i košnja trave uz nerazvrstane ceste.

Razina obrazovanja traženih radnika: NKV/SSS
Radno iskustvo nije bitno.
Mjesto rada: područje Grada Novalje
Dokumentacija potrebna za prijavu:
– zamolba,
– kopija osobne iskaznice,
– OIB,
– kopija svjedodžbe.

Prijave se mogu podnijeti neposredno u pisarnici Gradske uprave ili poštom na adresu: Grad Novalja, Trg dr. F. Tuđmana 1, Novalja, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ najkasnije do 21. studenoga 2017. godine.


Grad Novalja
Podijeli:  


Top