×

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA NOVALJE

Tuesday, 04. April 2023  |   Grad Novalja  |   814

Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 30. ožujka 2023. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Klasa: 022-03/23-04/114; Urbroj: 50301-21/32-23-2) i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Klasa: 022-03/23-04/113; Urbroj: 50301-21/32-23-2). Odluke su objavljene u Narodnim novinama broj 37/23, a stupaju na snagu dana 03. travnja 2023. godine.
Sukladno predmetnim Odlukama izbori će se održati u nedjelju, 07. svibnja 2023. godine.

Sjedište Gradskog i Općinskog izbornog povjerenstva za Grad Gospić, Senj, Novalju i Općinu Karlobag nalazi se u zgradi Kulturnog informativnog centra Gospić (KIC), Budačka ulica 12, 53000 Gospić, I kat-prostor konferencijske sale.

*U privitku se nalaze tekst obavijesti, kao i Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Novalje.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top