×

Odluka o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza

Četvrtak, 29. Listopad 2020  |   Grad Novalja  |   38

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Novalje

Nositelj izrade akta: Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave

Naziv akta: Odluka o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Novalje

Početak savjetovanja: 29. listopad 2020. godine
Završetak savjetovanja: 30. studeni 2020. godine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN” broj 85/15) Grad Novalja započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o
Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Novalje.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Novalje ostaje otvoreno do 30. studenog 2020. godine.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Novalje možete poslati putem e-maila na adresu info@novalja.hr ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Novalje Izvješće o savjetovanju s javnošću.Dokumenti:


Podijeli:  


Top