×

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU GRADA NOVALJE

srijeda, 23. kolovoza 2023  |   Grad Novalja  |   62

Nositelj izrade akta: Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Naziv akta:
Odluka o socijalnoj skrbi na području grada Novalje

Početak savjetovanja: 23. kolovoza 2023. godine
Završetak savjetovanja: 22. rujna 2023. godine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Novalja započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu
Odluke o socijalnoj skrbi na području grada Novalje.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi na području grada Novalje ostaje otvoreno 30 dana, odnosno do 22. rujna 2023. godine.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog predmetne odluke
možete poslati putem e-maila na adresu info@novalja.hr ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, koji se nalazi u privitku.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Novalje Izvješće o savjetovanju s javnošću.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top