×

ODLUKA O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DV "CARIĆ"

Tuesday, 18. April 2023  |   Grad Novalja  |   237

Nositelj izrade akta: Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Naziv akta:
ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječjivrtić „CARIĆ“

Početak savjetovanja: 18. travnja 2023. godine
Završetak savjetovanja: 18. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15 I 69/22) Grad Novalja započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu
Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „CARIĆ“.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „CARIĆ“ ostaje otvoreno 30 dana, odnosno do 18. svibnja 2023. godine.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog predmetne odluke
možete poslati putem e-maila na adresu info@novalja.hr ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, koji se nalazi u privitku.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Novalje Izvješće o savjetovanju s javnošću.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top