×

POZIV NA SAVJETOVANJE OKO NACRTA PLANA RAZVOJA GRADA NOVALJE 2023-2029

Četvrtak, 16. Veljača 2023  |   Grad Novalja  |   588

POZIV JAVNOSTI NA SUDJELOVANJU U SAVJETOVANJU OKO NACRTAPLANA RAZVOJA GRADA NOVALJE 2023. – 2029.

Gradsko vijeće Grada Novalje, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2022. g., donijelo je Odluku o pokretanju Plana razvoja Grada Novalje za razdoblje od 2023. do 2029. godine.

Plan razvoja Grada Novalje za razdoblje od 2023. do 2029. godine srednjoročni je akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva iz akata strateškog planiranja nacionalne i područne (regionalne) razine te takav dokument izrađuju jedinice lokalne samouprave čije su prirodne ili društveno-gospodarske karakteristike dovoljno specifične da ne mogu usmjeravati razvoj temeljem srednjoročnih akata planiranja izrađenih na razini jedinice područne (regionalne) samouprave ili druge veće teritorijalne cjeline.

Plan razvoja kao strateški i planski dokument ima za svrhu osigurati gospodarski rast i razvoj te pridonijeti poboljšanju kvalitete života lokalnog stanovništva te pomoći gradu razviti koordinirani institucionalni okvir koji služi građanima i pridonosi realizaciji postavljenih ciljeva.

Ciljevi izrade Plana razvoja su:

· Određivanje prirodnih i izgrađenih resursa(potencijala) Grada;
· Određivanje konkurentskih prednosti Grada;
· Identifikacija i utvrđivanje: vizije, strateških ciljeva, prioritetnih područja intervencije, mjera i postupaka provedbe i praćenja razvojne strategije.

Plan razvoja Grada Novalje, sukladno postavljenim ciljevima, obuhvatit će sljedeće elemente:

· Analizu stanja internih i eksternih čimbenika Grada, koja služi kao osnova za definiranje razvojnih potreba i potencijala, odnosno prioriteta javne politike

· Plan razvoja Grada u užem smislu koji se sastoji od:

1.Srednjoročne vizije razvoja
2. Opisa srednjoročnih razvojnih potreba i potencijala
3. Opisa prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju
4. Popisa posebnih ciljeva i pripadajućih pokazatelja ishoda
5. Terminskog plana provedbe projekata
6.Financijskog plana
7. Opisa usklađenosti Plana razvoja s strateškim aktima više hijerarhijske razine
8. Okvira za praćenje i vrednovanje
9.Priloga1 – predložak za izradu Plana razvoja
10.Akcijskog plana

Nastavno na prethodno objavljenu Analizu trenutačnog stanja, Grad Novalja ovim putem objavljuje Nacrt Plan razvoja Grada Novalje 2023. – 2029. te poziva svu zainteresiranu lokalnu javnost da se upozna s izrađenim dokumentom i koristeći Obrazac za sudjelovanje javnosti dostavi svoje komentare i/ili pitanja na adresu elektronske pošte ured.gradonacelnika@novalja.hr. Rok za dostavu komentara i/ili pitanja je 23. veljače 2023.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top