×

Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Petak, 13. Studeni 2020  |   Grad Novalja  |   47

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Nositelj izrade akta: Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave

Naziv akta: Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Početak savjetovanja: 13. studenog 2020. godine
Završetak savjetovanja: 13. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novalja započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o grobljima.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o grobljima ostaje otvoreno 30 dana, odnosno do 13. prosinca 2020. godine.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi možete poslati putem e-maila na adresu info@novalja.hr ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Novalje Izvješće o savjetovanju s javnošću.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top