×

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA CARIĆ

Petak, 12. Kolovoz 2022  |   Grad Novalja  |   187

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića CarićNositelj izrade akta: Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Naziv akta:
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „CARIĆ"

Početak savjetovanja: 12. kolovoza 2022.
Završetak savjetovanja: 12. rujna 2022.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13 i 85/15) Grad Novalja započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga
Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „CARIĆ
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „CARIĆ" ostaje otvoreno 30 dana, odnosno do 12.rujna 2022. godine.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Odluke
o osnivanju Dječjeg vrtića „CARIĆ" možete poslati putem e-maila na adresu info@novalja.hrispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Novalje Izvješće o savjetovanju s javnošću.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top