×

Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Utorak, 03. Studeni 2020  |   Grad Novalja  |   26

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Nositelj izrade akta: Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave

Naziv akta: Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Početak savjetovanja: 03. studenog 2020. godine
Završetak savjetovanja: 03. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novalja započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi ostaje otvoreno 30 dana, odnosno do 03. prosinca 2020. godine.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi možete poslati putem e-maila na adresu info@novalja.hr ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Novalje Izvješće o savjetovanju s javnošću.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top