×

Odluka o raspolaganju javnim površinama na području Grada Novalje

petak, 02. veljače 2024  |   Grad Novalja  |   229

Nositelj izrade akta: Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave

Naziv akta: Odluka o raspolaganju javnim površinama na području Grada Novalje

Početak savjetovanja: 2. veljače 2024.godine
Završetak savjetovanja: 4. ožujka 2024.godine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Novalja započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu
Odluke o raspolaganju javnim površinama na području Grada Novalje.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke
o raspolaganju javnim površinama na području Grada Novalje ostaje otvoreno 30 dana, odnosno do 4. ožujka 2024. godine.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog predmetne odluke
možete poslati putem e-maila na adresu: info@novalja.hrispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta, koji se nalazi u privitku.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Novalje Izvješće o savjetovanju s javnošću.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top