×

E-savjetovanje - Odluka o komunalnom redu

Petak, 01. Ožujak 2019  |   Grad Novalja  |   1455

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu
Nositelj izrade akta: Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave
Naziv akta: Odluka o komunalnom redu
Početak savjetovanja: 01. ožujka 2019.
Završetak savjetovanja: 18. ožujka 2019.

Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 68/18 dana 27. srpnja 2018. godine
Sukladno članku 130. stavak 2. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu Odluku o komunalnom redu, u skladu s člankom 104. Zakona, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona.
Člankom 104. stavkom 1. Zakona određeno je kako u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu.

Grad Novalja Odlukom o komunalnom redu propisuje:
1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,
2. način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama,
3. uvjete korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,
4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene,
5. gospodarenje otpadom,
6. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
7. mjere za provođenje komunalnog reda,
8. kaznene odredbe za učinjene prekršaje.

Savjetovanje o prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu tiče se svih građana, a ostaje otvoreno do 18. ožujka 2019. godine i traje kraće od 30 dana zbog činjenice da je u svom većem dijelu prijedlog nove Odluke istovjetan dosadašnjoj Odluci. Osim izmjena koje su uvjetovane usklađivanjem sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, izmjene koje se predlažu su obveze ugostitelja da osiguraju prostor za konzumaciju ''fast food'' hrane te zabrana usluživanja gostiju bez odjeće ili u kupaćim kostimima na ugostiteljskim terasama (članak 38.).

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Odluke o komunalnom redu možete poslati putem e-maila na adresu
info@novalja.hr
ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Novalje Izvješće o savjetovanju s javnošću.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top