×

Poziv na prethodno savjetovanje ev. broj nabave 100-2023 NMV

Wednesday, 19. July 2023  |   Grad Novalja  |   85

Predmet: Prethodnosavjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „ dostavlja se“
Naručitelj: Grad Novalja, Trgdr. Franje Tuđmana 1, 53 291 Novalja, OIB: 85290822507
Evidencijski
brojnabave: 100/2023NMV

Predmetnabave: Uređenje gradske jezgre grada Novalje – Ulica Josipa Kunkere

Datumpočetka prethodnog savjetovanja: 19. srpnja 2023. godine

Datumzavršetka prethodnog savjetovanja: 24. srpnja 2023. godine

Navodda li će tijekom savjetovanja Naručitelj održati sastanak:
Tijekomsavjetovanja Naručitelj neće održati sastanak sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima.
Naručitelj GradNovalja planira pokrenuti postupak javne nabave radova male vrijednosti:
Uređenjegradske jezgre grada Novalje – Ulica Josipa Kunkere

Ukupnaprocijenjena vrijednost nabave iznosi:270.000,00 EUR-a bez PDV-a.

Utu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/2022) iPravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizitržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), Naručitelj putem elektroničkogoglasnika javne nabave u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: EOJN)objavljuje ovaj Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskimsubjektima sa pripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi.

Nadalje,javni Naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka,nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju iprovedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvisavjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načelazabrane diskriminacije i transparentnosti.

Zainteresirani gospodarski subjekti svojeprimjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od sljedećih načina.
A. Putemsustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili
B. Putemelektroničke pošte na adresu: fondovi@novalja.hr

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja, Naručiteljće u elektroničkom oglasniku javne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim ineprihvaćenim primjedbama i prijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sazainteresiranim gospodarskim subjektima te pokrenuti postupak javne nabave.

Spoštovanjem,Stručno povjerenstvo Naručitelja


Dokumenti:


Podijeli:  
Top